Czika Tihamér kommunikációs alelnöktől, Kolozsvárról kaptuk az üzenetet, hogy az RMDSZ Szabadelvű Köre is csatlakozott a szlovák államnyelvtörvény elleni tiltakozáshoz:
Tiltakozás a kisebbségi nyelvhasználatot korlátozó szlovák államnyelvtörvény-módosítások ellen

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának törvénye a Szlovák Köztársaság államnyelvéről (270/1995 számú törvény a 2009. június 30-án elfogadott módosításokkal) nyelvvédő indítékokból próbál megteremteni egy olyan jogi környezetet, amelynek elsődleges következménye az, hogy diszkriminál: nyelvhasználati szempontból hátrányos helyzetbe hozza a szlovákiai kisebbségeket. A hivatalos szlovák nyelvnek, mint államnyelvnek a deklarált elsődlegessége minden más szlovákiai nyelv hátrányos helyzetét eredményezi, kivétel nélkül, az élet minden területén.
Ez a törvénymódosítás olyan szabadságjogot sért, amely még az ókorban és a középkorban sem vontak kétségbe: az ember jogát arra, hogy megértesse magát mindenféle egyéni és közösségi kommunikációjában, főleg az életjoggal – például orvosi ellátás – kapcsolatos kérdéseiben. A szabad önkifejezés jogát, a személy nyelvi identitásának a képviseletét csak a nem leplezett kényszer és nyílt erőszak helyzeteiben tiltották az európai történelem folyamán. A tolerancia és a jóhiszeműség alapvető elveivel ellentétben ez a törvénymódosítás a felügyeleti szervek (a nyelvrendőrség) tevékenységére vonatkozó szabályozásaival keretet nyújt arra, hogy az állam rosszhiszeműen alkalmazzon kényszert kisebbségeivel szemben.
A nyelvhasználat szabadságának ilyen mérvű korlátozása nem méltó Szlovákia Európa Tanácsi valamint Európai Uniós tagságához, hisz olyan szervezetek ezek, amelyek különös hangsúlyt fektetnek a többnyelvűség ápolására, támogatására, mint keretszabályozásaik, mint támogatott programjaik révén. Különösen érthetetlen számunkra egy ilyen, a kisebbségi nyelvhasználatot még a magánéletben is diszkrimináló törvénymódosítás elfogadása annak a tükrében, hogy Szlovákia 2001-ben ratifikálta a Regionális- vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartáját, amely kitűzött célja a kisebbségi nyelvek használatának a bátorítása.
A jelenlegi szlovák nyelvtörvény a romániai magyarok szomorú emlékét, a Ceauşescu-rezsim erőszakos nyelvi és kulturális politikájának intézkedéssorozatát idézi, amely a kisebbségiek egyéni és közösségi megnyilvánulásaink totális ellehetetlenítését célozta: mindannyian jól emlékszünk arra, hogy első lépésben a történelmi-földrajzi nevek anyanyelvi használatát tiltották be a sajtóban és könyvkiadásban.
A RMDSZ Szabadelvű Köre (Liberális Platformja) tiltakozik ez ellen az alapvetően kisebbségellenes, minden diszkriminációt tiltó normát sértő törvénymódosítás ellen, amely a kisebbségek nyelvi- és kulturális gettósításához vezethet. Elítéljük azt a politikát, amely nem a nyelvhasználat szabadságát, hanem annak korlátozását szorgalmazza. Követeljük, hogy e törvény módosításait helyezzék hatályon kívül. Teljes mértékben támogatjuk a szlovákiai kisebbségek minden jogvédő megnyilvánulását
Kolozsvár Az RMDSZ Szabadelvű Köre
2009. 08. 27