Az utóbbi hetekben látott napvilágot az a hír, miszerint a pozsonypüspöki kórház egyes részlegeit, amely a Csallóközben élő magyarok nagy részét is ellátja, a bezárás fenyegeti. Sárközy Klára MKP-képviselő, amint a hírről tudomást szerzett, azonnal – még a nyári parlamenti szünet előtt – interpellációban fordult Richard Raši egészségügyi miniszterhez a helyzet tisztázása érdekében.
A alábbiakban a képviselőnő az 2009. június 26-i interpellációjára érkezett válasz legfontosabb részeit ismerteti.

Július 14-én kelt válaszában a miniszter úr elmondja, hogy a kórház egyes részlegei szerkezeti átalakításon esnek át, melynek során a Pozsonypüspöki Specializált Geriatriai Kórház megszűnik, részlegei pedig átkerülnek a Pozsonyi Egyetemi Kórház fennhatósága alá anélkül, hogy az átállással a fekvőbeteg-ellátás veszélyeztetve lenne.
A Pozsonypüspöki Specializált Geriatriai Kórház épületében maradna továbbra is a Rendelőintézet, a Fiziátriai rehabilitációs osztály járóbeteg részlegei, a napi pszichiátriai stacionér, a Szlovák Egészségügyi Egyetem klinikai rádiódiagnosztikai részlege. A fekvőbeteg ellátási részből továbbra is megmaradna a gyermekklinika tüdőrészlege.
A fekvőbeteg részleg 2009. október 15-ei költöztetését a fűtési idény előtti kiadáscsökkentéssel indokolja a miniszteri válasz. Az öltöztetésre a megfelelő műszaki, ellátási, higiéniai, orvosi elvárások teljesítése után kerülne sor, a közvélemény és a megfelelő szervek tájékoztatása után.
A szerkezeti átalakítás oka Richard Raši indoklása szerint az egészségügyi ellátás biztonságának, minőségének növelése a betegek számára, nem pedig a kórházi ágyak megszüntetése.
Az egészségügyi miniszter válasza alapján a Pozsonypüspöki Specializált Geriatriai Kórházban többek között hiányzott a konziliáris szolgáltatás az idős betegek számára, hosszú távon gondot okozott egyes rendelők egészségügyi szakemberekkel való ellátása. A geriátriai fekvőbeteg részlegének a fele például több mint 2 éve átmenetileg be volt zárva. Hiányos volt az együttműködés a Pozsonyi Egyetemi Kórház többi részlegével is.
Az előkészített tervek szerint biztosítva lesz az egyes kivizsgálásokhoz való jobb hozzáférhetőség minden tekintetben. Az átalakítás másik, nem kevésbé fontos oka a Pozsonypüspöki Specializált Geriatriai Kórház kedvezőtlen gazdasági helyzete. Richard Raši interpellációmra küldött válasza szerint a kórház 160 fekvőhelyével annyi veszteséget termel, mint más hasonló jellegű intézmény 600 fekvőhellyel, miközben teljesítménye még a dolgozók járulékok nélküli bruttó bérét sem fedezi. 2008. január 1-jéhez 96 millió korona kintlévősége volt, mely a tavalyi év során további 74,5 millió korona veszteséggel emelkedett. A mai nappal (2009. június 26.) 1,39 millió euró (42 millió korona) veszteséget jelent, ami azt jelenti, hogy a kórház összvesztesége 2009 júliusához 212,5 millió korona.
„A Pozsonyi Egyetemi Kórház a kórházak átalakítása értelmében köteles átértékelni az intézményben nyújtott szolgáltatásokat, és a meglévő vagyonának felhasználásával megoldást kell keresnie arra, miként lehet minőségibb, célirányosabb és gazdaságos egészségügyi szolgáltatásokat biztosítani. A szervezési átalakítás véleményünk szerint egyértelműen a polgár-beteg érdekeit szolgálja, s mivel gazdasági paraméterei is vannak, az adóköteles állampolgárok és a társadalom érdekében történik.”. Ezzel zárul Richard Raši interpellációmra adott kétoldalas válasza.
Ami a pozsonypüspöki kórház jelenlegi állapotával kapcsolatos véleményemet illeti, úgy gondolom, hogy ezek a problémák nem egyik napról a másikra keletkeztek, így sokkal egyszerűbb lett volna fokozatosan megoldani őket. Nem tartom helyesnek, hogy az egészségügyi intézmények gazdasági problémáit úgy próbálja megoldani az ún. szociálisan érzékeny kormány, hogy egyes részlegeit leépíti, esetleg teljes egészében megszünteti.
Mindenesetre a továbbiakban is figyelemmel fogom kísérni az intézmény és az azt felkereső betegek sorsát.

Pozsony, 2009. szeptember 10.

Felvidék Ma (forrás: www.mkp.sk)