Szeptember 15-én stratégiai értékelő megbeszélést tartott a Keresztény Ifjúsági Közösségek (KIK) újonnan megválasztott elnöksége az érsekújvári Marianumban. A tárgyalás gerincét az a helyzetjelentés alkotta, amelyen a megbeszélés résztvevői egyrészt összegezték a katolikus szervezet eddigi tevékenységét és munkáját, illetve meghatározták a KIK jövőbeni legfontosabb céljait és feladatait. Elsőként meghallgatták a leköszönő Zemes Szilveszter elnök és Menyhárt Róbert alelnök beszámolóját, majd többórás egyeztetés során az új elnök, Nagy Attila összeállította cselekvési programpontokat elemezték, vitatták meg, egészítették ki, s hagyták jóvá. Az ülésen jelen volt a KIK újonnan megválasztott lelkivezetője, Zsidó János atya is, aki konstruktív ötleteivel jelölt meg egy-egy fontos területet, részfeladatot.
A KIK új programterve a nyitottságra és az összehangolt koordinálás szükségességére helyezi a fő hangsúlyt, meghatározza a KIK prioritásait, lehetőségeit és szerepét a felvidéki magyar ifjúság szolgálatában.
Ahogyan Nagy Attila elnök megfogalmazta: „A mi munkánk az evangelizálás – szorosan odaállva az Egyház mellé, katolikus hittel és buzgalommal tenni azt, amit legjobb tudásunk és tehetségünk megenged és megad. Céljaink, terveink és cselekvési programunk ezeknek a gondolatoknak a mentén haladnak: aktívabbá kívánjuk tenni a tagsággal a kapcsolatot, élőbbé a belső kommunikációt, a KIK szervezeti-strukturális felépítését működőbbé, tevékenységünket átláthatóbbá, megközelíthetőbbé, rendezvényeinket a többi katolikus ifjúsági szervezettel összehangoltabbá, a partnerszervezeteinkkel való kapcsolatunkat harmonikusabbá, s a KIK-et, a KIK »arcát« mosolygósabbá, de elkötelezetten katolikus arccá tenni.”
Hangsúlyozta azt is, hogy munkájuk a KIK eddigi tevékenységének a szerves folytatása, és kiemelte emellett a papsággal való kapcsolattartás megerősítésének a szükségességét is. „Legyen ez a jó együttműködés a mi részünkről buzgó imádságunk tárgya most a papság évében, megszívlelve Vianney Szent János szavait: »a jó pásztor az Isten szíve szerinti jó pásztor, a lehető legnagyobb ajándék, amit Isten adhat egy plébániának.«” – mondta Nagy Attila.
Az egyes cselekvési területek számára elnökségi felelősöket választottak, akik a vezetőség következő egyeztető megbeszélésén, amely október 11-én lesz a féli katolikus plébánián, összegzik a rájuk szabott feladatok megvalósításának a realitásait.

Felvidék Ma, kik