(Képekkel kiegészítve) A budapesti Miniszterelnöki Hivatal 2009. szeptember 15-én „Kisebbségek egy varratmentes Európában – A határon átnyúló együttműködés szerepe az etnokulturális sokszínűség fenntartásában” címmel nemzetközi konferenciát szervez.
A konferencia aktualitását az EBESZ Kisebbségi Főbiztosa által 2008-ban kiadott Bolzanói Ajánlások adják, nyitóbeszédet mond Knut Vollebaek, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) nemzeti kisebbségi főbiztosa.

A „Varratmentes Európa” program keretében olyan infrastrukturális fejlesztések kerültek ill. kerülnek kidolgozásra és szakmai megalapozásra, amelyek megvalósítása révén hidakkal, közutakkal, határátkelőkkel újra összekötik a határ két oldalán élőket, revitalizálják a rövid szakaszokon tudatosan tönkretett utakat, visszaállítva ezzel a korábban szervesen összetartozó területek egységét. A beruházások elsődlegesen a schengeni övezeten belül indulhatnak meg.

A határok könnyebb átjárhatósága segítheti az egymás felé forduló régiók versenyképességének javulását, az egykor összekapcsolódó, de eddig országhatárral elválasztott perifériává züllesztett térségek újbóli szervesülését. A program keretében 2008-ban elkészült a szomszédos országokkal közös határszakaszon a közúti átjárók, 2009-ben pedig a vasúti határátmenetek revitalizálásának, fejlesztésének és megnyitásuk lehetőségeinek feltárása és prioritási rendbe állítása.

Ennek jegyében az elmúlt években uniós forrásokból már megújult az álmosdi határátkelő, valamint megindultak a Pöstyénpuszta (Szécsény) – Pet’ov (Pető) közötti Ipoly-híd újjáépítésének munkálatai.

A délelőtti program levezető elnöke Gémesi Ferenc, a Miniszterelnöki Hivatal kisebbség- és nemzetpolitikáért felelős szakállamtitkára .
A konferencián előadást tartanak a határon átnyúló együttműködés, kisebbségi sokszínűség és védelem téma kiemelt szaktekintélyei:
Francesco Palermo, az EBESZ nemzeti kisebbségi főbiztosának jogi főtanácsadója

Rechnitzer János, egyetemi tanár, az MTA Regionális Kutatások Központja tudományos főmunkatársa
Ludmila Sfirloaga, az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa (CLRAE) Régiók Kamarájának elnöke

Alan Phillips, az ET Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló Keretegyezmény (FCNM) Tanácsadó Bizottságának elnöke
Vesna Crnić-Grotić, az ET Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája (ECRML) Szakértői Bizottságának alelnöke

További képek a Képgalériánkban: ITT

A konferencia délutáni programjának témája: Az európai területi együttműködési csoportosulásokban rejlő lehetőségek a határ menti régiók etnikai sokszínűségének fenntartásában, levezető elnöke György Gábor, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője.

Az Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (EGTC) új lehetőség a regionális együttműködésben. Az EU ezzel a szervezeti kerettel, mint önálló jogi személyiségű formációval kívánja szolgálni a határ menti régiók érdemi együttműködését, illetve új térségfejlesztési eszközként területi tervezés és a forrásfelhasználás optimalizálását.

Az EGTC jó eszköz annak elérésére, hogy szomszédos települések határon belül és a határ két oldalán ugyanazokkal a lehetőségekkel rendelkezhessenek (pl. közös buszjárat vagy szennyvíztisztító), egyben alkalmat ad közös intézmény létrehozására, és ezzel a párhuzamosságok elkerülésére is.

A konferencia előadói példákon és tapasztalatokon keresztül mutatják be a határ menti együttműködés etnokulturális sokszínűségét.

Előadást tart:
Gerhard Stahl, az Európa Unió Régiók Bizottságának főtitkára
Törzsök Erika, az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány elnöke
Udvardi Péter, az Ister-Granum EGTC igazgatója
Susanne Reichrath, Saar-vidék tartományi minisztere, SaarLorLux Régió
Kaba Gábor, Zsombolya polgármestere, Románia
Gazda László, az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács elnöke

Felvidék Ma, EM