Október 17-én Dunaszerdahelyen egész napos tanácskozáson foglalkozott jövőjével a Magyarok Szövetsége felvidéki tagozata. Résztvevői a már működő hazai szervezetek tagjai, a magyarországi küldöttség és az együttműködésre felkért azon szlovákiai magyar, köztiszteletben álló személyek voltak, akik folyamatosan munkálkodnak nemzeti közösségünk érdekében.

A tanácskozáson Bugár György, a Magyarok Szövetsége Elnökségének dunaszerdahelyi tagja köszöntötte a résztvevőket, és a szervezet céljairól beszélt. Összefoglalója után Batta György író Szent Koronánk és a magyar jövő címmel tartott előadást, majd Less Károly, az MSZ révkomáromi vezetője szólt a nemzetvédő programról.

Délután került sor a bölcsek tanácsa jövendő tagjainak bemutatkozására, majd megválasztására. Elhangzott, hogy történelmi időben élünk, amely arra ösztönöz, hogy visszatérjünk gyökereinkhez és a világon egyedülálló, beavató Szent Koronánk megtestesítette világszemlélet alapján építsük újra nemzetünket. Eljött az ideje, hogy részt vegyünk sorsunk alakításában, példát mutatva elbizonytalanodott honfitársainknak. És eljött az ideje annak is, hogy felismerjük a vértanú felvidéki magyar, gróf Esterházy János örökérvényű igazságát: legnagyobb kincsünk a kereszténységünk és a magyarságunk.

A tanácskozás után Bugár György, az MSZ országos elnökségének tagja így nyilatkozott: Célunk, hogy újabb felvidéki szervezetekkel bővítsük a Magyarok Szövetségét, melyek a huszonegy pontban összefoglalt érdekprogram alapján működnek majd, figyelembe véve a sajátosan felvidéki igényeket. A bölcsek tanácsát rövidesen kibővítjük Közép- és Kelet-Szlovákiában élő egyéniségekkel, mostani tanácskozásunkon ugyanis csak a nyugati térség képviselőiből választottunk.

A bölcsek rendszeresen véleményt formálnak majd kitűzött céljainkról, hogy működésünk minél eredményesebb lehessen.

Felvidék Ma, Less Károly