Konszenzusra kellene jutniuk a magyarországi pártoknak a határon túli magyarokkal kapcsolatos politikáról – sürgetik közös nyilatkozatukban annak a tanácskozásnak a résztvevői, amelyet a Történettudományi Intézetben tartottak hétfőn Budapesten.
A műhelybeszélgetésen Markó Béla, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) és Csáky Pál, a szlovákiai Magyar Koalíció Pártja (MKP) elnöke, valamint Glatz Ferenc akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Határokon Túli Magyar Tudományos Kutatás Kuratóriumának elnöke vett részt, s a határon túli magyarsággal kapcsolatos, az elmúlt 20 évet értékelő tanácskozás végén közös nyilatkozatban fogalmazták meg álláspontjukat.
A tízpontos nyilatkozatban megállapítják, hogy a Kárpát-medencei magyarság politikai vezetésének és értelmiségének ki kellene dolgoznia annak feltételeit, hogyan lehetne gondoskodni a térség államaiban élő magyarság anyanyelvi kultúrájának és szokásrendszerének továbbéléséről. Emellett sürgetik a határon átnyúló, az Európai Unió által is támogatott gazdasági együttműködési lehetőségek kihasználását. Szorgalmazzák továbbá a magyarságot a XX. században ért sérelmek kivizsgálását; ehhez fontos lépésnek tartják a hamarosan létrejövő szerb-magyar vegyes történészbizottságot.
Ugyancsak sürgetik, hogy a magyarországi politikai pártok találjanak konszenzust a határon túli magyarokkal kapcsolatos politikáról.
A szeptember 1-jén életbe lépett, a szlovákiai magyarság szerint jogaikat csorbító szlovák nyelvtörvénnyel kapcsolatban az aláírók úgy fogalmaznak, hogy “a szlovák nyelvtörvény az európai szlovákpolitika veresége”.
A dokumentum szerint “most terelődik a figyelem arra a tényre, hogy az unión belüli romatársadalom több, mint 70 százaléka a térség államaiban, a mi államainkban él”. Ezért szükséges közös stratégiák kidolgozása a romák integrációjáért – emelik ki.
A közös nyilatkozat aláírói úgy vélik, az európai és közép-kelet-európai fejlemények ismeretében itt az ideje annak, hogy “megfogalmazzuk a magyar kultúra, illetve a magyarság megmaradásának minimumfeltételeit”, s mint hozzáteszik, törekedni kell arra, hogy ezt sikerüljön elfogadtatni a térség államainak vezetőivel.

Felvidék Ma, mti