Szabó Olga jogásznő, az MKP Országos Tanácsának tagja a komáromi belviszályokról írt legutóbb, a Testvérháború c. írásában. Portálunknak közlés céljából elküldte az MKP Országos Tanácsa szombati ülésére készített felszólalását:
A komáromi helyzetről szeretnék némi ízelítőt adni. Kóstolgatjuk, harapjuk, rágjuk, de megemészteni mégsem tudjuk az immáron közel egy évtizede húzódó áldatlan állapotot.

Testvérháború? c. írásomban, mely járási konferenciánk előtt jelent meg, reagáltam Andruskó Imre korábban megjelent nyilatkozataira, melyekben elmondta, szerinte kiknek kellene kerületi képviselő-jelölteknek lenniük. Leírtam, hogy nem bízok néhányban az általa javasolt képviselő-jelöltek közül. Sajnos, igazam lett. Az Andruskó által oly sokat ajnározott Kovács Péter a napokban lépett ki az MKP-ből, és a MOST lista független jelöltje.

Andruskó Imre szándékait nem ismerem, bár azt láthatjuk, hogy minden igyekezetével azon van, hogy a Komáromi járásban az egyetlen magyar párt választási esélyeit porrá zúzza. Ha kell, ha nem, nyilatkozik. Azt sugallja, hogy nem szakemberek vannak az MKP Nyitra megyei listáján. Annak a véleményének is hangot ad, hogy a demokratikusan megválasztott jelöltek közül alig valakinek van esélye bekerülni a megyei képviselő-testületbe. Józan, pártjához hű pártvezető ilyenkor azt mondaná a sajtó felé, hogy a mi listánk a legjobb lista, a magyarság körében csak ezeknek az embereknek van esélyük. Nem, Adruskó szerint a Most-nak és a függetleneknek van. Sajtókonferenciát hívott össze harmadmagával, ahol a választási esélytelenségünk volt a fő téma. Tette ezt nyitrai kerületi tanács másnapján a kerületi tanács határozatával szöges ellentétben.
Göbbels is tudta – ahogy a jelen liberálisai is -, hogy a sokszor hangoztatott hazugság és féligazság hihetővé válik. Andruskó pedig sajnos sokat hangoztatja, hogy az MKP választási listája nem jó. Ezzel lassan, de biztosan eléri – remélem nem ez a szándéka -, hogy az MKP jelöltjeire csak azok fognak szavazni, akik eltévesztik a karikázást. Aztán majd azt fogja állítani, hogy rosszak voltak a jelöltek. Pedig ő igazán mindent megtett… a lejáratásukra. . Ezek után, ha azt mondom, hogy Andruskó Imrének nincs mit az MKP-ben keresnie, nem túlzok. Nincs min csodálkoznunk. Önkormányzati képviselőként is érdekes megnyilvánulásai voltak az utóbbi időben. Támogatta a Eötvös utcai alapiskola ellehetetlenítésére tett kísérleteket. Meglátása szerint az épület állaga az veszélyeztette az iskolások életét. Nagy szerencse, hogy a városi képviselők többségének és a józan magyar szülőknek más volt a véleményük. Az iskola azóta is áll, találtak megoldást és ma is szolgálja eredeti küldetését.
Szavazataival, érvelésével támogatja a komáromi vízművek üzemeltetésének kiszervezését, annak ellenére, hogy ez a magyar közösség egy stratégiai fontosságú cége a régióban. Mintegy 5000 komáromi polgár már jelenleg peticióban tiltakozik a kiszervezés ellen. De az emberek véleménye úgy tűnik, az MKP helyi szervezetének elnökét nem igazán érdekli. A dolog pikantériája, hogy a komáromi vízművek által üzemeltetett kutak ¼-e izsai, ¼-e csallóközaranyosi, ¼-e pati tulajdonban van, de az érintett községek önkormányzati képviselői csak a sajtóból értesültek a magánosítási szándékról. Másik érdekesség, hogy az eladást szorgalmazó Andruskó Imre már 2006 óta tud arról a kölcsönügyletről, amelyet a magyarországi Aqua Venture cég folytatott Olláry Viktorral, aki állítása szerint a kölcsön vett összeget továbbadta Komárom jelenlegi polgármesterének. Az ügyben büntetőeljárás van folyamatban Olláry Viktor ellen, megemlítve Andruskó Imrét is, hivatkozva rá, hogy tudomása volt a kölcsönügyletről. Ahelyett, hogy felvállalta volna a stratégiai városi vízvagyon városi cég általi üzemeltetését, annak eladását szorgalmazta.

Itt emlitem meg, hogy az elmúlt évek tapasztalataiból okulva, az MKP-nek meg kellene fogalmaznia azt az elvárást községi és megyei képviselőivel szemben, amely a közvagyon védelmére irányul. A közvagyon magánkézbe való átjátszása gyöngíti az önkormányzataink anyagi helyzetét és kiszolgáltatottá teszi őket.

Mindezek tudatában, még csak nem is meglepő, hogy Andruskó Imre köszönetét fejezte ki Fehér Miklósnak, megyei képviselőként végzett áldásos tevékenységéért. Magam azt gondolom, hogy Fehér nem érdemel köszönetet a Nyitra megyei vagyon áruba bocsátásáért előre meghatározott személyeknek, előre meghatározott árért Sőt, a vágsellyei és a komáromi kórház leépítéséért, és azért az arroganciáért sem, amelynek következménye a nagy szlovák koalíció létrehozása volt ellenünk. No, ezeket köszönte meg Andruskó, szemenköpve azt a mintegy 8500 választópolgárt, aki a kórház megmentésére a petíciót aláírta és, akiket ezek után úgy kell visszacsalogatnunk szavazótáborunkba. Már ha sikerül.
Ezek után joggal várható el, hogy az a képviselő, aki nem csak nem képviseli, de még csak fel sem fogja, hogy mik a választói alapvető érdekei, átadja tisztségét nála alkalmasabbnak.
Andruskó Imre nem egyszer lepett meg azzal, hogy nézetei szöges ellentétben álltak az elvárásokkal. Sokan emlékeznek még közülünk magyar egyetem elleni kirohanására. A mai napig érthetetlen számomra, hogy egy magyar pedagógus, miért ellensége az anyanyelvi oktatásnak.
De el kell ismerni, elévülhetetlen érdemei is vannak. Többek között az, hogy szétverte a komáromi alapszervezetet, és segítette a MOST létrejöttét. Nem járt semmilyen következménnyel az, ha a komáromi alapszervezet tagjai saját érdekeiknek megfelelően indultak az MKP jelöltjei ellen független jelöltként. Akár polgármesterjelöltként is. Az alapszabály nem vonatkozott Bastrnákra, Fehérre, mikor kire. Mindent elnézett bizonyos embereknek. De a fejétől bűzlik a hal, ebben a személyre szabott alapszabály értelmezésben a Bugár- féle pártvezetés is ludas. Emlékeznek? Beszéltem néhány évvel ezelőtt a lex Bastrnákról. Ide vezetett. Nincs az MKP-nak tekintélye Komáromban, ezt tükrözi az a tény is, hogy a tagok évek óta nem vesznek részt elegendő számban a tagsági gyűléseken, melyek zsinórban határozatképtelenek voltak. Az idén elegánsan megoldotta: először ki akarta zárni, majd a tagságát felfüggeszteni több tucat személynek. Így produkált egy tagsági gyűlést, amely a létszám-módosítások ellenére sem volt határozatképes. Elvégre cél szentesíti az eszközt. De mi is volt a cél? A nyolc hely közül 5-öt biztosítani Komáromnak, ahová az ő megbízható jelöltjei kerülnének. Megbízhatók, de kinek? Közülük egy már a Híd listáján szerepel!
A névsormódosítás ellenére szavaztak a komáromiak, és eljátszották, hogy minden rendben van. Pedig nem volt. Megállapította a járási etikai bizottság is, hogy a taggyűlés nem volt határozatképes és megsértették az Alapszabályt. Remélem, levonja a megfelelő következtetést a pártvezetés is. Vagy most divatba jön az Andruskó-lex?

A járási konferencia nagyvonalú volt a komáromiakhoz, engedte őket szavazni, teljes jogú küldöttként tekintett rájuk. Sőt, szavazott a jelöltjeikre. Igaz, nem szavazott be a komáromi képviselőjelöltek közül ötöt, mint ahogy Andruskó Imre elvárta. A komáromiaknak ez nem volt szájuk íze szerint, kivonultak a konferenciáról. Még szerencse, hogy a vidékiek ott maradtak, és határozatokat el lehetett fogadni.
Ezek után Andruskó Imre nyíltan beszél arról, hogy a komáromi járási listán alig van befutó ember, nyíltan ócsárolja a listán szereplő jelölteket. Ha annyira nem tetszik neki a lista, ha annyira nem ért egyet az MKP módszereivel, lépjen ki, de ne járassa le a pártot. Megígérte a járási konferencia előtt, hogy támogatja a konferencia jelöltjeit. Az ő szava csak ennyit ér? Vagy talán parancsra teszi?
A helyzet az, hogy jelenleg van egy listánk, amin Adruskó Imre szerint alig vannak befutó emberek. Én azt gondolom, hogy van egy demokratikusan megválasztott jelölt – listánk. Mi, MKP-sok mindent meg fogunk tenni, hogy a rajta szereplők közül minél többen bekerüljenek a megyei parlamentbe.

Tisztelt Országos Tanács!
Évekkel ezelőtt figyelmeztettem az OT-t azokra a veszélyekre, amit az alapszabály önkényes értelmezése rejt magában. Senki nem vette komolyan. Most itt a nyakunkon az új párt, a MOST, elment Bugár a sok emberével. Elmentek, de nem elegen. Maradtak köztünk olyanok, akik csak színben a mi embereink, de nekik dolgoznak. Voltak, akik el is mentek, meg nem is, kiléptek, majd gyorsan vissza. Szerintük ez a párt galambház. Szerintem nem az. Ha valaki aláír egy szerződést, akkor azt aláírta,Ha valaki házasságot köt, akkor az házas. Hiába mondja egy óra múlva az anyakönyvvezetőnek, hogy időközben jobb menyasszonyt talált. Ugyanez vonatkozik a kilépési nyilatkozatra is. Aki egyszer azt aláírta, az már nem a mi emberünk. Isten vele. Jobb a nyílt ellenség, mint a kétes barát. Ez a jellemtelen játszma, amit Hamerlik játszik, és az, hogy mi ezt hagyjuk, aláássa a párt tekintélyét és szavahihetőségét.. Neki volt bátorsága aláírni a kilépési nyilatkozatot, nekünk nincs bátorságunk az útjára engedni.
Elérhetjük igy, hogy oda lesz a hitelünk, és ha sorozatosan hibákat vétünk az emberek véleményének figyelmen kívül hagyásával, akkor csúnyán leszereplünk most is, és a parlamenti választásokon is.

Olyan embereket futtatunk, olyan embereket tűrünk meg magunk között, akik nem a mieink. Pedig egyszerűen kezelhető lenne ez a probléma be kellene tartani és tartatni az alapszabályt és egyforma mércét alkalmazni mindenkire. Ne vonatkozzon ránk a latin közmondás: Sed licet Jovi, non licet bovi – amit szabad Jupiternek, nem szabad az ökörnek.

Kedves Barátaim, elvi kérdés az, amiről szólni fogok. Amikor Bugár Béla elment, sajnos, a módszereit itt felejtette. Négy évvel ezelőtt a nyitrai kerületi tanács hagyta figyelmen kívül a komáromi járási konferencia döntését, most pedig a nagyszombati kerületi tanács irta felül a dunaszerdahelyi járási konferenciáét. Mind a két döntést legitim járási konferencia hozta és a járás MKP tagságának a véleményét tükrözte vissza. A nyitrait azzal indokolták, , hogy Bölcs Jóskával együtt nem szavaztuk meg a megyei vagyon törvénytelen eladását, a dunaszerdahelyit azzal, hogy a konferencia előtti nap a sajtó csak úgy visszhangzott attól, hogy bűnvádi eljárást indítottak K. József ellen.

Jogászként tudom, hogy amíg valakit jogerősen el nem ítélnek, addig ártatlannak kell tekinteni. A nagyszombati kerületi tanács nem adta meg Kvarda Józsefnek azt, ami minden vádlottnak jár, az ártatlanság vélelmét. Pedig Kvarda még csak nem is vádlott. Nem kézbesítették ki sem neki, sem ügyvédjének, sem a feltételezett bűntársainak a vád alá helyezésről szóló határozatot. Nem állt ki a párt a dunaszerdahelyi járás jelöltje mellett, figyelmen kívül hagyta az egyik legnagyobb szavazóbázissal bíró járás akaratát. A nép , a szavazópolgár akaratát. Milyen jogon várja el akkor, hogy a választásokon szavazatával támogassa?

Amikor a döntésről értesültem, az jutott eszembe, hogy Bugár nem csak a módszereit hagyta itt, hanem az embereit is. Nem tudom kik azok, de nem lehet az MKP híve az, aki minden igyekezetével azon van, hogy az MKP ne indítson jelöltet. Nem becsülhetjük le a MOST-ot, nem gondolhatjuk, hogy ezt a nagy lehetőséget hagyja maga mellett elmenni. Állít jelöltet, sőt, erős jelöltet, aki aztán elmagyarázza a választóknak, hogy ők azok, akik felvállalják az érdekeiket, szavazzanak rájuk. És az emberek többsége már csak olyan, hogy ha már kezében van az elnök fényképével ellátott szórólap, azaz a MOST-é, nem fog más szórólapról karikázni képviselőjelöltet sem.

Időközben az MKP vezetése többször elismerte, hogy Nyitra kerületi ügyekben nekünk volt igazunk. De ez már semmin nem változtat. Az aljasság megtörtént. Viszont a nagyszombati döntést az MKP OT még orvosolhatja.

Ezért kérem az OT-t, hogy vizsgálja fölül a nagyszombati kerületi tanács döntését, és javaslom, hogy az MKP indítsa Kvarda Józsefet nagyszombati kerületi elnökjelöltnek, kinyilvánítva ezzel, hogy hisz ártatlanságában, mint ahogy mindnyájan hiszünk – a rendőrség és egyéb állami szervek mesterkedései ellenére – Malina Hedvig ártatlanságában, és a dunaszerdahelyi magyarverés törvénytelenségében is.

Felvidék Ma