Beköszöntött az ősz, ilyenkor rövidebbek már a nappalok, meg kell szokni újra a hűvös, ködös reggeleket és a hűvös, ködös estéket. Telnek a napok, kinyitom a naptárt és örömmel látom, hogy még ebben az évben szép ünnepek állnak előttünk.
Ünnepek- kell-e ünnep a mai embernek? Sokszor elgondolkodom ezen. Gyakran látom fakulni körülöttem az ünnepek igazi megélését. Egy német bencés szerzetes írja valahol: ,,az ünnepek és szokások azért vannak, hogy megszépítsék életünket.“ Gyakran tapasztalom, hogy az emberek nem élnek az adott lehetőséggel, hogy a hétköznapok sokaságából kiemelje őket az ünnep, nem hagyják, hogy az ünnep megszépítse életüket. Nem tudatosítják, hogy mekkora erőt hord magában az igazi ünneplés!

Ugyanezt éreztük Egyházkarcsán, az összetartozás erejét, mely hozzásegített bennünket ahhoz, hogy széppé tehettük templomunkat a hívek segítségével, akik adományaikkal hozzájárultak templomunk külső javításához és festéséhez.

Krisztus király vasárnapján az ünnepi szentmise keretében Szalay Gyula címzetes esperes-plébános megáldotta, megszentelte e csodálatos templomot. Majd a szentmise után felolvasta Orosch János püspök atya levelét, mely 2009. november 20-án íródott.
,,Ezúton köszönöm a templom felújításán végzett munkádat. Külön megköszönöm a polgármester úrnak és a kedves híveknek, hogy fáradságot nem ismerve azon voltak, hogy az Isten háza méltó hajléka legyen azoknak, akik oda szívesen járnak imádkozni. A Jóisten jutalmazza meg bőséges áldásával azokat, akik anyagi támogatást nyújtottak ehhez a fontos munkához. Mindenkit arra buzdítok, szeressék templomukat, szívesen térjenek be egy-egy fohászra, buzgón vegyenek részt a szentmisén. Ahol a hívek imádkoznak, ott a hitélet virágozni fog. További papi életedre és az egyházközség híveire örömmel küldöm főpásztori áldásomat szeretettel.

A szentmise a pápai himnusszal és a magyar himnusszal fejeződött be. Jó volt újra együtt ünnepelni Krisztus király vasárnapján. Jó volt éreznünk az összetartozás erejét, melyre szükségünk van, mint a falat kenyérre. A mai ünnepről is elmondhatjuk, hogy Isten nálam és bennem van. Kívánjuk, hogy sok ember szívéhez szóljon ez az ünnep, melyet ma Egyházkarcsán átéltünk.

Felvidék Ma, Mgr. Juhász Ferenc