Elmer Istvánnak, az Új Ember katolikus hetilap munkatársának, nemrégiben jelent meg Lépcsők című novelláskötete, amelyet Ipolyságon mutattak be november 5-én.

A József Attila-díjas író novelláskötete afféle jó értelemben vett posztmodern lét-, lélek- és időfilozófia. A kötet előszavát az írótárs Kipke Tamás jegyzi, aki azt írja: „Halál- és életfélelem, múlni- és élniakarás fordul át egymásba akár többször is egyazon novellán belül. Hajós világában kézen fogva járnak az ellentmondások, és egyre feleselnek egymással az egyetértések is.”

A szövegek lírai alanya, Hajós, akinek világában kalandozva az olvasó egyre-másra saját életének áramlásai, partjai és zátonyai, árvaságai, rettegései, örömei, vágyakozásai, csalódásai és reménykedései között jár, hogy Hajóshoz – és az Íróhoz – hasonlóan ő maga is Odüsszeusz.

Felvidék Ma