Nagy érdeklődés kísérte vasárnap délután a Magyar Koalíció Pártja Szepsi Helyi Szervezetének megyei kampányrendezvényét. A rendezvényen vendégként megjelent Zdenko Trebuľa, a Kassai Megyei Önkormányzat elnöke, megyei elnökjelölt és Csáky Pál, az MKP országos elnöke is. Az esős időjárás ellenére zsúfolásig megtelt a Városi Művelődési Központ nagyterme.

Köteles László, parlamenti képviselő, az MKP Szepsi Helyi Szervezetének elnöke köszöntötte az egybegyűlteket és felhívta a figyelmet a megyei választások fontosságára: „A megyei választások előtt vagyunk, itt állunk egy újabb megmérettetés előtt. Ne legyen kérdés, hogy elmegyünk-e választani. Ne adjuk más kezébe a döntést. Ha nem veszünk részt a voksoláson, a megyei önkormányzat székeit mások foglalják el helyettünk. Mások döntenek majd a régiófejlesztésről, a területrendezésről, az egészségügyben a rendelőintézetek és kórházak fenntartásáról, a középiskolai szintű oktatási intézmények fenntartásáról, a közutak karbantartásáról és javításáról, a határon átnyúló együttműködésről, a kultúra területén a színházak, galériák, népművelődési központok és könyvtárak fenntartásáról vagy a kerületi tömegközlekedés biztosításáról. Mi, képviselők, úgy gondoljuk, hogy azt a bizalmat, amit a választóktól kapunk, szívós munkával kell meghálálnunk. Ennek ékes bizonyítékául szolgál az eddigi közös munkánk eredménye, valamint az a jövőkép is, amelyet együtt tervezünk mindnyájunk számára. Szülőföldünkön, ebben a térségben, a Bódva és Kanyapta völgyében továbbra is itthon akarunk lenni, boldogan élni, függetlenül attól, hogy kinek milyen a hite, nemzetisége, anyanyelve és bőre színe. Ki más tudja jobban képviselni érdekeinket, ha nem a mieink. Ez a gondolat vezéreljen bennünket 2009. november 14-ei megyei választásokon is!”

Ezek után Peter Žiga, a SMER-SD megyei elnöke, miniszteri államtitkár lépett a közönség elé. Rövid beszédében kiemelte: „Kassa megyében a nem túl kedvező országos politikai helyzet ellenére az elmúlt négy évben az MKP jelen volt a döntéshozatalban és az MKP képviselői okos politizálással egyenjogú partnerei voltak a SMER-nek. A második választási időszakban a koalíción belül igyekeztünk a felmerülő problémákat időben és közösen megoldani. Hiszem és remélem, hogy ez az együttműködés tartós és gyümölcsöző lesz az idei megyei választások után is.”

A megyei elnök után Zdenko Trebuľa, a Kassai Megyei Önkormányzat elnöke, megyei elnökjelölt bővebben szólt a résztvevőkhöz: „Mindig meggyőződésem volt, hogy a regionális önkormányzatnak igyekeznie kell reagálni a lakosok igényeire azon térségből is, ahol magyar nemzetiségűek élnek. Megyei elnökként a négyéves megbízatási időszakomban a Magyar Koalíció Pártjával megkötött koalíciós szerződésnek köszönhetően sikerült javítani az említett régió úthálózatának minőségén, támogatni a vidékfejlesztést, lehetőségeket keresni a turizmus fellendítése érdekében, segíteni a kézműipart, fejleszteni a helyi kultúrát. Fontos, hogy a regionális önkormányzatnak kapcsolata legyen a falvak, városok, kistérségek lakóival. Folytatni szeretnénk az együttműködést a falvak és városok önkormányzataival. Az MKP-val való együttműködés pontosan a kölcsönös információcseréhez járult hozzá és ahhoz, hogy az adott helyzetekben megoldást találjunk. Vallom, hogy ebben az együttműködésben bizalomra érdemes, hiteles társként találtunk egymásra. Hiszem és remélem, hogy ez az együttműködés tartós lesz a továbbiakban is.” A Kassai Megyei Önkormányzat elnöke aztán válaszolt néhány feltett kérdésre, majd megköszönte a szívélyes fogadtatást és elbúcsúzott, egy másik rendezvényre sietett Nagymihályra.

Zachariaš István, Szepsi város polgármestere, az MKP alelnöke és megyei frakcióvezetője a SMER-rel való közös együttműködésről beszélt: „Kassa megyében miért éppen a SMER-rel dolgozunk közösen, miért a SMER-rel vagyunk koalícióban? Ezeket a kérdéseket sok választónk teszi fel, kiindulva az országos politikai helyzetből. De a valóság Kassa Megyében egy kissé más! Kassa történelméből is kiindulva, egy toleráns város volt mindig. Sőt! Úgy érezzük, hogy ez a szellemiség kihat az egész megyére. Ezzel magyarázható, hogy a megyei önkormányzatban a SMER képviselőivel nyolc éve jó az együttműködésünk. Így nagyon sok tervünket sikerült megvalósítanunk, közben mindig szem előtt tartva az itt élő magyarság érdekeit. Ebben a jó együttműködésben bízunk a jövőben is és ennek szellemében írtuk alá a választási és a választások utáni együttműködésről szóló szerződést az MKP és a SMER-SD megyei szervezetei között. Abban is megállapodtunk, hogy Zdenko Trebuľa elnökjelöltet már az idei választások első körében támogatni fogjuk. A képviselők jelölésénél az MKP önálló listát készített és ezért a képviselőjelöltek neve mellett csak a Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja megnevezés szerepel. Kérjük választóinkat, az egyik szavazócédulán a választófülkében karikázzák az MKP nyolc képviselőjelöltjét, a másik szavazólapon pedig Zdenko Trebuľa elnökjelöltünk neve előtti számot karikázzák be. Akkor, ha az MKP-nak elég képviselője jut be a megyei önkormányzatba, meg tudjuk majd alakítani a közös koalíciót és ez garancia lesz arra, hogy továbbra is hatékonyan tudjuk képviselni a térségben élők érdekeit.”

Vasárnap, Csáky Pál, az MKP elnöke kampánykörútjának egyik állomása Szepsi volt. Megjelenését a teremben nagy taps fogadta. A párt országos elnöke a következőket mondta a választópolgároknak: „Akkor cselekszünk céltudatosan, helyesen és okosan, ha szombaton elmegyünk választani, és a biztonságra szavazunk. A biztonságot pedig az MKP csapata jelenti, amely soha nem hagyta cserben a választóit. Azért kell karikáznunk, hogy a csapat ereje minél nagyobb legyen. Két cikluson keresztül nem volt rossz a megyei szintű együttműködés Kassa megyében. Az elmúlt két időszakban olyan együttműködés alakult ki, amely példa lehet más kerületek számára is. Ez az együttműködés komoly eredményeket is hozott, ezekkel a jelöltek készek elszámolni a kampánygyűléseken. Ha ezt a megye képviselői folytatni szeretnék, kell, hogy bejussanak a megyei parlamentbe. Az eddigi megyei elnök, mint új jelölt támogatása is garanciát jelent az együttműködés folytatására. Az eszünk és a szívünk is azt mondja, hogy saját, jól megfontolt érdekünkben részt kell vennünk a megyei választásokon, és a sokat támadott MKP jelöltekre kell szavaznunk. Az MKP a garancia, a megbízhatóság, a kiszámíthatóság. Kérem Önöket, szavazzanak a megbízható jelöltekre, az MKP nyolc jelöltjére, szavazzanak a mi csapatunkra! Válasszák azt a pártot, amely továbbra is felelősségteljesen tudja képviselni a magyarság érdekeit Kassa megyében. Számunkra a piros-fehér-zöld szín nem egy jelenlegi díszítő elem, amit holnap eldobhatunk. Büszkék vagyunk, hogy a Bódva – völgyének is van tiszteletreméltó magyar múltja, és azt szeretnénk, hogy gyermekeink és unokáink jövője is tiszteletreméltó legyen. Együtt, szülőföldünkért! Hajrá Bódva – völgye, hajrá Szepsi, hajrá magyarok!” Az MKP országos elnöke ugyancsak válaszolt néhány hozzá intézett kérdésre, majd elbúcsúzott és folytatta körútját Nagykaposra.

A beszédek után a budapesti vendégszínészek kabaréműsora következett. Csala Zsuzsa és Forgács Gábor előadóestje parázs hangulatot teremtett a kultúrház nagytermében. Műsoruk után az MKP Kassa-környéki járás képviselőjelöltjei mutatkoztak be.

Bartók László, 57 éves tornai lakos, gépészmérnök, aki 1990-től 2003-ig Torna polgármestere volt, 2003-tól vidékfejlesztési projektmenedzser, 2001-től az MKP megyei képviselője, az MKP Kerületi Tanácsának és Járási Elnökségének tagja beszédében kiemelte: „A világ erkölcsi majd gazdasági válsága minket sem kerül el. Napjaink aktuális témája a munkanélküliség növekedése, munkahelyek megszűnése. Mint a szociális bizottság elnöke, és mint régiófejlesztési menedzser is naponta találkozom emberekkel, akiket ez a téma foglalkoztat, mert nem tudni kire, mikor kerül a sor. Ebben a feszült időben még fontosabb az összefogás, mint eddig. Az elszegényedés terjedését csak közösen tudjuk megállítani. Ebben leszek partner, ehhez keresek társakat. Legyenek Önök is partnereink vidékünk fejlesztésében és helyi gazdaságunk élénkítésében.”

Bodnár Csaba, 24 éves jászói lakos, jogász, aki 2007-től az MKP Országos Etikai Bizottságának tagja, a Via Nova ICS járási elnökségének tagjaként ifjúságpolitikával foglalkozik, a következőket mondta: „Célom, hogy a közéletből kiábrándult fiataloknak megmutassam, van egy politikai közösség, amely elveivel, értékeivel képes a fiatalok tisztaságát, idealizmusát, lendületét belevinni a mai, kissé görcsös politikai légkörbe. Tudatosítanunk kell azonban, hogy mindez csak Együtt, Közösen, Összefogva sikerülhet. Fiatal politikusként a következőkben foglalnám össze az életről alkotott elképzeléseimet: Tanulj, dolgozz, építs otthont, alapíts családot, mert ez a Te Hazád, és mindez azt jelenti, hogy ami Tiéd, azt nem vehetik el tőled! Senki! Soha! Egyet azonban sosem szabad elfelednünk: Honnan jöttünk, és hová tartunk.“

Csoltkó Jenő, 54 éves jászói lakos, kertészmérnök, aki 1993-tól magánvállalkozó, 2001-től megyei képviselő, az MKP Jászói Alapszervezet elnöke, az MKP Országos Tanácsának, Kerületi Tanácsának és Járási Elnökségének tagja, a Csemadok Kassa-környéke Területi Választmányának elnöke nem volt jelen a kampányrendezvényen, tanulmánykörúton vett részt Erdélyben. A kampánygyűléseken ezekkel a szavakkal fejezte be mondanivalóját: „Az életről szóló értékrendemet Márai Sándor következő pár gondolata fejezi ki legjobban: Mind az, amit a világ akarhat tőled, alku és félmegoldás, csak az számít, amire Te szerződtél önmagaddal és a szerződésben nincs alku. Én önmagammal arra szerződtem, hogy nemzetünk érdekképviseletét, fejlődését elősegítsem, és anyanyelvünket ápoljam.”

Iván László, 56 éves szepsi lakos, mezőgazdasági gépészmérnök, aki 1992-től Szepsi alpolgármestere, 2001-től megyei képviselő, 1994-től az MKP Országos Tanácsának tagja, 1993-tól az MKP Járási Elnökségének elnöke, az MKP Kerületi Tanácsának alelnöke hangsúlyozta: „A békesség záloga mindig a kölcsönös megértésen alapszik, amely ember-ember és nemzet-nemzet között kell, hogy létre jöjjön. Szülőföldünk megmaradásának az alapja a kultúránk és a gyökereink ápolása kell, hogy legyen. Ehhez azonban kellő feltételeket kell teremtenünk, ami sajnos nem működik politikai képviselet nélkül. Ha megválasztanak, továbbra is ennek a célnak szeretnék szolgálni.”

Szaniszló Sándor, 51 éves komaróci lakos, elektrotechnikus, nős, aki 1994-től Komaróc polgármestere, az MKP Kerületi és Országos Tanácsának tagja, egyházi és civil szervezetek aktív tagja, 2001-től megyei képviselő beszédében kiemelte: „Munkámban elkötelezetten, hűen kiállok és teszek nemzetünk és szülőföldünk felemelkedéséért, a fiataljaink itthon maradásáért, önkormányzatiságunk és kis falvaink érdekvédelméért és jövőképének kialakításáért, megvalósításáért. Vass Albert hitvallását munkásságomban mindig felelősséggel felvállalom: „Hogy felelősek vagyunk minden kimondott szavunkért és minden ki nem mondott szavunkért is, felelősek vagyunk ezeken a kimondott vagy elhallgatott szavainkon keresztül úgy a magunk, mint a körülöttünk lévők jövendőjéért.”

Mohňansky József, 43 éves buzitai lakos, kibernetikus, aki 1999- től Buzita polgármestere, 2005-től megyei képviselő, az MKP Kerületi Tanácsának és a Járási Elnökségének tagja más elfoglaltsága miatt nem volt jelen a gyűlésen. Az előző kampánygyűléseken így fejezte ki céljait: „Szeretném kamatoztatni az elmúlt választási időszakban, az egyes szakmai bizottságokban szerzett tapasztalataimat. Öt bizottságnak voltam tagja (iskolaügy, kultúra, egyházak, határon átnyúló kapcsolatok, régiófejlesztés). Régiónk ismeretét és tapasztalataimat ötvözve szeretnék hasznos képviselője lenni megyénknek, de főleg a Bódva – völgyi és a Kanyapta – menti településeknek. Fontosnak tartom a különböző nemzetiségek és kisebbségek békés együttélését régiónkban, megyénkben.”

Zachariaš István, 56 éves szepsi lakos, elektromérnök, aki 1990-től Szepsi város polgármestere, 1990-től a ZMOS elnökségének és 1999-től az MKP országos elnökségének tagja, 2007-től az MKP közigazgatási alelnöke, 2001-től megyei képviselő és az MKP képviselői klub elnöke, 2007-től az Európai Parlament Régiók Bizottságának tagja, az MKP Kerületi Tanácsának és Járási Elnökségének tagja beszélt tapasztalatairól: „1990 óta rengeteg tapasztalatot, ismeretet gyűjtöttem és ezeket mindig a város, később a megye lakosainak érdekében, a szlovákiai magyarság és az önkormányzatiság érdekében igyekeztem kamatoztatni. Az évek folyamán ez a tevékenység életcélommá, életfilozófiámmá is vált. Ezt a munkát szeretném folytatni továbbra is, ezt a tapasztalatot tudom felajánlani, és nagy tiszte-lettel letenni közös oltárunkra.“

Zborai Imre, 53 éves szepsi lakos, technikus, aki 2001-től Köteles László parlamenti képviselő munkatársa-asszisztense, 1998-tól városi önkormányzati képviselő, 2001-től megyei képviselő, az MKP Kerületi Tanácsának és Járási Elnökségének tagja beszédében a következőket mondta: „Az MKP képviselőjeként választópolgáraim boldogulása érdekében, tehetségem szerint szeretnék munkálkodni, a megye polgárainak érdekeit hatékonyan képviselni, a magyar iskoláink és óvodáink megmaradásáért tevékenykedni, a népi hagyományokat megőrizni, önzetlenül segíteni a rászorulókat. Szeretném felemelni a szavam az igazságtalanság ellen, példamutatóan élni, több időt szentelni az idős állampolgároknak, emberközeli szocialista programot megvalósítani, aktív párbeszédet nyújtani a polgárok mindennapi problémáinak megoldásánál. Szeretném elősegíteni a roma lakosság társadalmi beilleszkedését és felemelkedését, sportolási és turisztikai lehetőségeket teremteni az ifjúság számára, a civil szervezetek és a történelmi egyházak érdekeit képviselni és támogatni, becsületesen dolgozni, magatartásommal példát mutatni másoknak, megfelelni a kor kihívásainak és vállalni nemzetem képviseletét városunkban. Az Önök szavazataival megszerzett megyei képviselői mandátumom birtokában eddig is azért cselekedtem és a továbbiakban is azért fogok tevékenykedni, hogy Önök ismételten megtiszteljenek bizalmukkal és Önökkel közös megértésben, maradéktalanul teljesítsem politikai céljaimat: öntudatos művelt polgárság megteremtése, családok életminőségének javítása, vidékfejlesztés, kisebbségi- és biztonságpolitika, polgári jogállam megteremtése.”

A képviselőjelöltek bemutatkozása után kötetlen beszélgetéssel folytatódott az este.

Felvidék Ma, Zborai Imre

További képek a rendezvényről a Képgalériában