December 1-jén, kedden ülésezik a Pázmány Péter Alapítvány kuratóriuma, és annak ellenére, hogy a kuratórium megbízatási ideje időközben lejárt, az összetétele nem változik. November 17-én ugyanis a tíztagú kuratórium többsége úgy határozott, a korábbi felállásban folytatják a munkát.
A Pázmány Péter Alapítvány tevékenysége nagyobb nyilvánosságot érdemelne, mint amit kap. Arról, hogy a lehető legkevesebb információhoz jussunk, az alapítvány működtetői is gondoskodnak.
Miközben ez az intézmény kezeli a legnagyobb összegű támogatást, ami a szlovákiai magyar közösséghez jut: közpénzből a magyar államtól a nevelési-oktatási támogatás címén évente több mint egymilliárd forint támogatásról dönt, a működését homály fedi. Az eredményeiről semmit nem tudunk, a működésére a támogatási összeg 8%-kát fordítja, elmondható tehát, hogy nem küszködnek filléres gondokkal, mint annyi más szlovákiai magyar szervezet, intézmény.
Legutóbb akkor hallottunk felőle, amikor a pályázati kiírás és a működésért felelős ügyintéző szakmai hozzá nem értése, elviselhetetlen modortalansága miatt a pedagógustársadalom tiltakozott, majd a támogatások lebonyolításának érdekében a vitát félretették.
Most már tudjuk, eredménytelenül próbálja a pedagógusszövetség visszaszerezni korábbi pozícióját a saját alapítványában , mert a kuratórium többsége nem akar változtatást.
A Pázmány Péter Alapítványt 2002-ben a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetség alapította, majd 2003-ban – az SZMPSZ hozzájárulásával – átalakult olyan formában, hogy a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségével közösen, 5-5 kuratóriumi tag döntsön az alapítványt érintő kérdésekben. Ekkor született ugyanis a magyar és a szlovák kormány közt az a megállapodás, hogy Szlovákiában ne a családok, hanem a szülői szövetség alapszervezetei közösségként kapják a státustörvényben garantált nevelési-oktatási támogatást, a lebonyolítást pedig a Pázmány Péter Alapítvány végezze.
A Magyar Koalíció Pártjának akkori vezetői, Bugár Béla személyesen is őrködött afölött, hogy az MKP befolyással bírjon, felügyelhesse a kuratórium döntéseit. A pedagógusszövetségnek azt “ajánlotta”, hogy Duka Zólyomi Árpádot, a szülők szövetségének pedig, hogy A. Nagy Lászlót delegálja a kuratóriumba saját tagjaként.
Ha ma az alapítvány www.nppa.sk honlapján, vagy a működtetést biztosító két szervezet honlapján próbálunk tájékozódni, mi is történik az alapítvány háza táján, akkor nincs könnyű helyzetben az ember, mert hónapok óta nem frissítették az adatokat, illetve arra vonatkozó információkat, hogy a kuratórium döntései mikor és hogyan születnek, nem találunk. A kuratórium összetételéről sem az aktuális adatok vannak a honlapon.

Ma jutott tudomásunkra, hogy a kuratórium november 17-én úgy döntött, meghosszabbítja saját megbízatási időszakát, nem változtat az összetételén. Erre azért kerülhetett sor, mert 2007-ben ilyen értelemben módosította az alapszabályt a kuratórium. Ekkor váltotta fel a kuratórium elnöki tisztségében Pék Lászlót a gútai Rigó Magdolna, a szülők delegáltja.
“A november 17-i döntés nem volt egyhangú – tájékoztatta portálunkat Pék László, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke. – A pedagógusszövetségből négyen vagyunk tagjai a Pázmány Péter Alapítvány Kuratóriumának, és mi úgy gondoltuk, hogy nem demokratikus, ha egy testület változás nélkül meghosszabbítja önmaga mandátumát. De kevesen voltunk, a szavazásnál 6:4 arányban alulmaradtunk. Mézes Rudolf, a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének elnöke is a többséggel szavazott, ahogyan A. Nagy László és Duka Zólyomi Árpád politikusok is. Mi tiltakozásunk jeléül elhagytuk a termet. Jövő hét kedden ülésezik a kuratórium, még nem adtuk fel a reményt, hogy sikerül jobb belátásra bírni a kuratóriumot.”

A Pázmány Péter Alapítvány hivatott koordinálni a magyarországi
státustörvényből eredően a szlovákiai magyar diákoknak megítélt támogatások szétosztását. Az alapítvány ügyvezetője Zsille Béla, aki időközben a Most-Híd párt tagjává vált (a megyei választásokon is indult Bugár új pártjának a színeiben, igaz sikertelenül). Ugyancsak a Most-Híd elnökségi tagja A. Nagy László, aki még az MKP akkori elnökének nyomásásra vált kuratóriumi taggá, hasonlóan Duka Zólyomi Árpádhoz, akinek közben az EP-i képviselői mandátuma lejárt, a pedagógusok szövetségének pedig nem tagja.

Telefonon megkérdeztük Mézes Rudolfot, a szülők szövetségének elnökét is, aki érdeklődésünkre azt felelte, hogy nem történik semmi érdemleges a Pázmány Péter Alapítvány Kuratóriumának háza táján. Jövő héten lesz kuratóriumi ülés, és ez minden, amit közölt portálunk érdeklődésére.

Az olvasóban bizonyára felvetődik a kérdés, egy olyan testület, mely önhatalmúlag dönthet saját megbízatási idejének meghosszabbításáról, vajon mennyire szolgálhatja a közérdeket? Kinek tartozik elszámolással döntéseiről, tevékenységéről?

Felvidék Ma