A Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának következő országos találkozójára 2009. november 27-én kerül sor Dunaszerdahelyen a Városháza nagytermében. 
A tanácskozás központi témája: A nemzeti kisebbségi érdekérvényesítés intézményes formái. Az ülés 10 órakor kezdődik és előreláthatólag 17 óráig tart majd.

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala nyitott, a politikai pártoktól független, önkéntes és informális intézmény, amely a szlovákiai magyar szervezetek és jeles személyiségek egyeztető fóruma. A Kerekasztal országos tanácskozásain részt vehet minden olyan kulturális, önkormányzati, állami és civil szervezet (intézmény), amely:

− Szlovákiában van bejegyezve vagy Szlovákiában működik,
− jogi személyiséggel bír és tevékenységi területe országos vagy regionális hatáskörű (azok az országos szervezetek, melyeknek vannak jogi személyiséggel bíró területi és helyi alapszervezetei, a képviselőjét az országos központ delegálja),
− a szlovákiai magyar közösség érdekében tevékenykedik,
− felelősséget érez a közösség fejlesztéséért és érdekérvényesítéséért,
− vállalja, hogy a Kerekasztal közmegegyezéses döntéseit a tevékenységében érvényesíti.

A Kerekasztal évente legalább egyszer ülésezik.
A Kerekeasztalon részt venni kívánó szervezet 2009. november 20-ig a következő címen jelezheti részvételi szándékát:
foruminst@foruminst.sk vagy a 031/5902790-es telefonszámon.

A részvételi díj szervezetenként 30 Euró.
A szervezők ebből az összegből biztosítják az országos találkozó költségeit. A felmerülő úti-, illetve szállásköltségek a részvételi díjnak nem képezik a részét. A részvételi díjat a bejelentkezés napján a következő bankszámlára kérjük átutalni: 2667010003/1100.
Felvidék Ma