A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága- Anyanyelvi Konferencia nyilatkozata a nemzeti nyelvünket és kultúránkat veszélyeztető nyelvtörvények kapcsán.

A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága- Anyanyelvi Konferencia – mindig elkötelezett volt nemzeti nyelvünk és kultúránk védelmében, és elkötelezett volt a közép-európai régió nemzeteinek és kultúráinak együttműködése mellett. Most mind a két – általunk történelmi értelemben fontosnak tartott ügy – veszélybe került: a szlovákiai és az ukrajnai nyelvtörvények és kapcsolódó rendeletek jogsértő módon, szembefordulva az európai népek együttélésének hagyományaival és erkölcsi rendjével, csapást mérnek a kisebbségi nyelvhasználatra és ezzel a térség nemzeteinek összefogására. A magyar-szlovák és a magyar-ukrán együttműködés nem lehet eredményes és hiteles akkor, ha a magyar kisebbségi közösségek és kisebbségi kultúrák háttérbe szorítását, esetleg felszámolását célzó rendelkezések érvényesülnek. Határozottan tiltakozunk, óvást emelünk azon rendelkezések ellen, amelyek sértik az emberi méltóságot, szembefordulnak a demokrácia és az európai egység alapvető értékeivel és elveivel, semmibe veszik az európai unió követelményeit és jogi rendelkezéseit. Felszólítjuk a magyar kormányzatot, a régió civil szervezeteit, az európai értékek védelmében illetékes uniós intézményeket, valamint a szlovák és az ukrán demokratákat, hogy lépjenek fel a nyelvtörvények és nyelvrendeletek ellen. Meggyőződésünk szerint ez szolgálja a szlovák és az ukrán demokrácia ügyét, az európai és a regionális összefogás érdekeit.

Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága, mti