A Fidesz Európai Néppárti Képviselőcsoportja kiemelkedő sikerként értékeli a tényt, hogy az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén Gál Kinga és Bauer Edit kezdeményezéseként tegnap vitára került a kisebbségi nyelvhasználat és a szlovák nyelvtörvény kérdése.
A magyar néppárti képviselők a jogszabály elfogadása óta felszólalásaikban folyamatosan felhívták a figyelmet a szlovákiai magyarok alapvető jogait sértő helyzetre. A strasbourgi plenáris ülés vitája során a Bizottság képviselője pedig szokatlanul erős felszólalásában leszögezte: a tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk a kulturális és nyelvi sokszínűséget, s a nemzetközi jog előírásaival összhangban minden rendelkezésre álló jogi eszközt használniuk kell a nemzeti kisebbségek jogainak garantálása érdekében.
A késő éjszakába nyúló ülésen magyar néppárti képviselők közül Bauer Edit, Gál Kinga, Kósa Ádám, Tőkés László, Surján László és Sógor Csaba ostorozta a törvény rendelkezéseit. Hangsúlyozták: A szlovák nyelvtörvény vitája nem két ország konfliktusa, hanem egy nemzeti kisebbség küzd alapvető jogaiért.
A Fidesz Európai Néppárti Képviselőcsoportja azt is fontos sikerként értékeli, hogy a mintegy félmilliárd európai polgár közvetlen képviseletére felruházott Európai Parlament elnöke, Jerzy Buzek egy hete személyesen látogatott el Pozsonyba, s kérte a szlovák kormányt a magyar kisebbség szempontjainak figyelembevételére.
A magyar néppárti képviselők bíznak abban, hogy a Lisszaboni Szerződés részét képező Alapjogi Charta életbelépésével a kisebbségi jogérvényesítés lehetőségei tovább szélesednek.
A fenti tények bizonyítják: Európában nem maradhat szó nélkül a kisebbségek nyelvi jogainak sérelme, s nem maradhat magyar szó nélkül a határontúli magyarok jogainak sérelme sem.

A Magyar Néppárti Képviselőcsoportja, Európai Parlament

Felvidék Ma