Városi Ifjúsági Parlamentet hozott létre 2009. december 17-én Dunaszerdahelyen a Városi Önkormányzat mellett működő Ifjúsági Szakbizottság. Az alakuló ülésen mintegy húsz dunaszerdahelyi intézmény képviselője volt jelen a Városháza nagytermében.
A megjelenteket Dr. Hájos Zoltán, Dunaszerdahely város polgármestere köszöntötte, aki dicséretesnek és fontosnak nevezte, hogy összegyűltek az ifjúsággal foglalkozó városi intézmények képviselői a szakbizottság kezdeményezésére. Éljetek a demokrácia lehetőségével! – jelentette ki a város első embere, aki biztatta a jelenlevő fiatalokat, hogy aktívan kapcsolódjanak be a diákparlament munkájába. A lehetőséggel élni kell! A demokrácia pedig egy ilyen lehetőség! – hangoztatta Hájos Zoltán, aki reményét fejezte ki, hogy egy jól működő diákparlament alakul majd a városban, ami előbbre viszi a diákéletet Dunaszerdahelyen. Végezetül megfelelő elszántságot kívánt a jelenlevőknek. Ezután Bugár György, az Ifjúsági Szakbizottság elnöke kérte a megjelent intézmények képviselőit, hogy mutatkozzanak be és röviden szóljanak munkásságukról is. Az alap-, illetve középiskolásokon kívül jelen voltak a tánccsoportok, az egyházi felekezetek, a színjátszócsoportok és más szabadidős tevékenységgel foglalkozó szervezetek képviselői is. Miután bemutatkoztak az egyes intézmények, a szakbizottság tagjai vitára bocsátották határozati javaslataikat a Városi Ifjúsági Parlament (VIP) megalakulásával kapcsolatosan. A diákok és az ifjúsági intézmények képviselői élénk, tartalmas vitában újabb határozati javaslatokat fogalmaztak meg. Végezetül hét pontban foglalták össze a VIP munkájával kapcsolatos határozatokat, amelyeket a következő munkaértekezleten vitatnak majd meg.
Az Ifjúsági Szakbizottság elnöke végezetül megköszönte mindenkinek az aktív részvételt és ígéretet tett arra, hogy a VIP-et a szakbizottság mindenben támogatni fogja és az ott felmerülő ötleteket, javaslatokat vagy gondokat közvetíteni fogja az Önkormányzat felé.

Felvidék Ma