A szentatya, XVI. Benedek pápa 2010. január 13-án röviddel a Haiti szigetén történt ijesztő földrengés után a pápai kihallgatáson felszólított minden hívőt, hogy imában egyesüljenek e nagy szerencsétlenség elhunytjaiért, valamint a túlélőkért is, hogy legyen elegendő lelki erejük felülmúlni a tragédia következményeiből fakadó nehézségeket.
Ugyanakkor kifejezte reményét, hogy a hívők nagylelkűsége a szolidaritás konkrét cselekedeteiben olyan hatékony támogatásban nyilvánul meg, hogy szükséget szenvedő testvéreinknek ne hiányozzék a mi segítségünk.

A szentatyával lelki közösséget alkotva és az Ő felhívása alapján a Szlovák püspökkari konferencia elnöke Mons. Stanislav ZVOLENSKÝ 2010. január 24-re országos gyűjtést hirdetett meg a Haiti szigetén sújtott szenvedők megsegítésére. A gyűjtést minden katolikus templomában meg kell tartani.

Mons. Stanislav Zvolenský
pozsonyi érsek, metropolita a SZPK elnöke

A gyűjtést a következő folyószámlára kell küldeni:
Banka: Ľudová banka a.s.
Číslo účtu: 4000537535/3100
Variabilný symbol: 201001
Do správy pre prijímateľa uviesť: Zbierka na Haiti

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK A HAITI SZIGETÉN TÖRTÉNT FÖLDRENGÉS ÁLDOZATAIÉRT
2010 JANUÁR
Az alábbi könyörgések valamelyikét csatoljuk a hívek könyörgéséhez a szentmisében

1. Úr Jézus, enyhítsd a Haiti szigetén történt földrengés áldozatai hozzátartozóinak szenvedését, hogy erőre és bátorságra tegyenek szert tovább haladni a méltóságteljes élet útján.
2. Úr Jézus, áraszd irgalmadat a Haiti szigetén szenvedő áldozatokra és engedd nekik átérezni Szent Szíved szeretetét.
3. Úr Jézus, te igazságos és szeretettel teljes vagy; add, hogy szereteted jósága győzedelmeskedjen a halál és a fájdalom felett, amelyet a földrengés áldozatai elszenvednek.
4. Úr Jézus, ajándékozd meg reménnyel a földrengés túlélő áldozatait és gyógyítsd meg fajdalmaikból, amelyet szeretteik és otthonuk elvesztése miatt szenvednek el.
5. Istenünk, mutasd meg jóságos arcodat a pusztító földrengés áldozatainak, és akik életüket vesztették, bocsásd be őket mennyei országodba.

Felvidék Ma