Berényi József MKP-elnökhelyettes még 2009 decemberében interpellálta azon minisztereket, akikhez állami hivatalok tartoznak azokban a városokban, amelyekben a nemzetiségek aránya eléri a 20 %-ot. Berényi azt kérdezte tőlük, hogy ezekben a városokban a hivatalok mennyire vannak felkészülve a számbeli kisebbségek nyelvének használatára, illetve a hivatalokban hány szakalkalmazott beszéli a kisebbségek nyelvét. Az interpelláció okáról és eredményéről Berényi József sajtótájékoztatót tartott.
“Ha nincsenek ilyen szakalkalmazottak az egyes hivatalokban, akkor a nemzetiségek nem tudnak élni azzal a törvényadta jogukkal, hogy azokban községükben, ahol arányuk meghaladja a 20 %-ot, a hivatalos ügyintézés során anyanyelvüket is használhatják” – indokolta Berényi a miniszterekhez benyújtott interpellációit. “Az interpellációkra való válaszadás határideje ezen héten telt le, és meg is kaptam mindegyik minisztertől a választ. A válaszok érdekesek, de nem meglepőek. Tükrözik azt a kommunikációt, melyet Szlovákia folytat a külföldi intézményekkel, miszerint a szlovák állami intézmények felkészültek a nemzetiségi nyelvhasználatra.”

Nyolc olyan dél-szlovákiai városról van szó, amelyben vannak állami körzeti hivatalok és a magyarok aránya meghaladja a 20 %-ot: Ezek Szenc, Dunaszerdahely, Galánta, Komárom, Érsekújvár, Vágsellye, Rimaszombat, Rozsnyó. Továbbá Mezőlaborc (Medzilaborce) városban a ruszin nemzetiséghez tartozókat is megilleti az állami hivatalokban való ügyintézés során az anyanyelv használatának a joga.

Valamennyi miniszter konkrét számokat tüntetett fel.

Robert Kaliňák belügyminiszter szerint a tárcájához tartozó körzeti hivatalokban Szencen a 30 szakalmazott közül 13-an beszélnek magyarul, Dunaszerdahelyen 43-ból 42-en, Galántán 40-ből 20-an, Komáromban 43-ból 22-en, Érsekújvárban 39-ből 11-en, Vágsellyén 26-ból 14-en, Rimaszombatban 42-ből 22-en, Rozsnyón pedig 36-ból 17-en. Mezőlaborcon az 50 alkalmazottból 10-en beszélnek ruszinul, ketten pedig magyarul. Az állami archívum hivatalait illetően a szenciben a 7-ből 2-en beszélnek magyarul, a vágsellyeiben 9-ből 5-en, a komáromiban mind a 4, az érsekújváriban 4-ből ketten, a rimaszombatiban 4-ből ketten, a rozsnyóiban pedig az 5 alkalmazottból három tud magyarul. Robert Kaliňák válaszában optimálisnak nevezte a kisebbségi nyelvhasználat lehetőségét a belügyminisztériumhoz tartozó hivatalokban.

Viera Tomanová, szociális, családügyi és munkaügyi miniszter szerint a munka-, szociális- és család ügyi hivatalokban a következők az arányok: Szenc: 41:9, Dunaszerdahely 161: 152, Galánta: 99:46, Komárom: 167:126, Vágsellye: 47:14, Rimaszombat: 197:98, Rozsnyó: 148:51.
Ami a szociális biztosítókat illeti, Szenc: 6:2, Dunaszerdahely: 85:81, Galánta: 87:44, Vágsellye: 12:5, Komárom: 85:66, Érsekújvár: 108:36, Rimaszombat: 65:20, Rozsnyó: 77:9. (Mezőlaborc, ruszin nyelv – 4:2)

Jozef Medveď környezetvédelmi miniszter válasza a tárca hivatalaiban dolgozók magyar nyevtudását illetően:
Szencen 10-ből 9, Duanszerdahelyen mind a 13, Galántán 13-ból ketten, Komáromban 9-ből 7-en, Érsekújvárban 11-ből 9-en, Vágsellyén 9-ből 8-an, Rimaszombatban 13-ból 12-en. Rozsnyón 9-ből 3-an. (Mezőlaborc, ruszin nyelv – mind a négyen)

Ján Počiatek pénzügyminiszter válasza:
Az adóhivatalokban: Szenc 53:9, Dunaszerdahely 63:43, Galánta 39:20, Komárom 58:54, Érsekújvár 61:25, Vágsellye 34:13, Rimaszombat 45:20, Rozsnyó 32:7
A vámügyi hivatalban: Dunaszerdahely 37:36, Galánta 32:5, Komárom 25:10, Szenc 8:0, Komárom 33:30, Érsekújvár 40:18.

Richard Raši egészségügyi miniszter válasza a körzeti regionális egészségügyi hivatalokat illetően:
Dunaszerdahely mindannyian, Galántán 27-ből 12-en, Komáromban 28-ból 20-an, Érsekújvárott 38-ból 22-en, Rimaszombatban 38-ból 15-en, Rozsnyón pedig 22-ből 8-an.

Ľubomír Vážny közlekedésügyi miniszter válasza a közúti közlekedés kerületi hivatalait illetően: Szenc 4:2, Dunaszerdahely 4:3, Galánta 5:3, Komárom 4:2. Érsekújvár 4:3, Rimaszombat 7:4, Rozsnyó 3:1

Vladimír Chovan mezőgazdasági miniszter válasza:
Földhivatalok: Szenc 5:2, Dunaszerdahely 7:5, Galánta 7:2, Komárom 9:4, Érsekújvár 14:5, Rimaszombat 11:2, Rozsnyó 7:3
Érdészeti hivatalok: Dunaszerdahely 3:3, Érsekújvár 4:3, Rimaszombat 4:1, Rozsnyó 4:1
Élelmiszer-ügyi hivatalok: Komárom 16:10, Dunaszerdahely 24:24, Rozsnyó 11:5, Érsekújvár 20:8, Szenc 20:3, Vágsellye 15:5, Galánta 26:4, Rimaszombat 26:8

Ján Mikolaj oktatásügyi miniszter a kerületi iskolaügyi hivatalokra vonatkozóan válaszolt. Mind a nyolcnál feltüntette, hogy hányan beszélnek a szakalkalmazottak közül a nemzeti kisebbségek nyelvén (ám, hogy melyik nyelven, azt nem). eszerint Pozsonyban a 27-ből 3-an, Nagyszombatban a 36-ból 5-en, Nyitrán a 35-ből 7-en, Trencsénben a 29-ből 3-an, Zsolnán a 38-ból 5-en, Besztercebányán a 35-ből senki sem, Kassán a 31-ből 7-en, Eperjesen pedig a 42-ből 5-en.

Berényi József elmondta, választópolgáraiktól olyan visszajelzéseket is kaptak, amelyek azért más helyzetet jeleznek. Az MKP arra kéri a polgárokat, hogy éljenek a nyelvhasználati jogukkal, illetve ezzel kapcsolatos tapasztalataikat továbbra is jelezzék a szlovákiai magyar média és párt irányába. A miniszterek válaszai Berényi József interpellációira – ahogy maga az interpelláció is – letölthetők az MKP honlapjáról (www.mkp.sk – egyben a sajtótájékoztató videófelvétele is megtekinthető), és a polgárok akár ezekre hivatkozva is kérhetik jogos nyelvhasználati igényeiknek betartását.