(Fényképgalériával) Szepsiben a Városi Művelődési Központ első alkalommal rendezett ünnepi estet a Magyar Kultúra Napja alkalmából. Az ünnepi műsort megelőzően a Bükkaljai Mesterek Népművészeti Egyesülete kiállításának megnyitójára került sor az F klubban.
Ezt követően a VMK nagytermében a Himnusz elhangzása után méltóságteljes műsort adtak a kisgyőri és szepsi hagyományőrző csoportok, az Egressy Béni Vegyeskar, valamint a magyar tannyelvű alapiskola diákjai.

A Magyar Kultúra Napja alkalmából a Szepsi Városi Művelődési Központ első alkalommal osztott ki köszönőleveleket a közművelődésben, a kultúra ápolásában és terjesztésében való közös munkálkodásért a Szepsi és Bodollói Asszonykórusnak, az Egressy Béni Vegyeskarnak, a CSEMADOK Szepsi Alapszervezetének és Kassa-környéke Területi Választmányának, a Szepsi Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium pedagógusainak és diákjainak, a Római Katolikus Egyházközségnek, a Református Gyülekezetnek, a Bódvavölgyi és Érchegységi Kulturális Központnak, a Szepsi Városi Televíziónak és a 12. számú Bercsényi Miklós Cserkészcsapatnak. Köszönőlevelet kapott Gyüre Zoltán nyugalmazott református lelkész, kinek személyes varázsa nagyban hozzájárult az immár 7 éve nagy sikernek örvendő Biblia üzenete című havi rendszerességgel zajló biblia magyarázó óráknak. A VMK köszönetét fejezte ki fenntartójának, a Városi Önkormányzatnak, hogy mindezidáig a gazdasági válság ellenére sem kurtította meg a kultúra költségvetését, ugyanis Szepsiben a város vezetősége és képviselő-testülete fontosnak tartja azt az értékes példát felmutatni, mely szerint a kultúra értékeit becsülni, a törvényei szerint élni, és tanulságait érvényesíteni kell. Mert ez a kultúra nemcsak tudást, műveltséget hordoz, hanem erkölcsöt is.
A Városi Művelődési Központ köszönettel tartozik a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézetnek, igazgatójának Budai Erzsébetnek és az örökmozgó Bányicki Máriának, a határ menti kapcsolatokért felelős munkatársnak, hogy a Dialógusok 2010 programsorozatában helyt kaphatott ez a rendezvény is, nem kis támogatásukkal.
Az ünnepi műsor – melyben az 1680 lelket számláló Kisgyőr település táncosai, népdalköre, énekmondói, huszárai jeleskedtek Grúz Attila vezetésével, aki az 1994-ben létrehozott Faluház lelkes vezetője – a Szózat lélekből hangzó énekével ért véget.
E napon „Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség!” volt. Az elkövetkező napokban „Magyarnak lenni: nagy s szent akarat!” kell, hogy legyen.

Felvidék Ma, Vitéz Erika