Az EBESZ-főbiztos MKP-val folytatott megbeszélésén az MKP-t Csáky Pál elnök és Berényi József elnökhelyettes képviselte. A tárgyalás tárgyilagos, viszonylag feszült hangnemben zajlott, amely során az MKP delegációja elmondta az EBESZ főbiztosának, hogy az üzenetei nem egyértelműek és nem teljesen világosak.

Nem igazán szerencsés azzal kezdeni minden megnyilvánulását, hogy méltányolja a szlovák kormány végrehajtási utasításainak elfogadását, amelyre múlt év decemberében került sor, mert ez azt az érzetet keltheti a szlovák kormány képviselőiben, hogy a nyelvtörvény rendben van, illetőleg a végrehajtási utasításokkal kapcsolatban nincs más kifogás és megjegyzés, csak annak pontos betartása. Az EBESZ főbiztosa a találkozón nyilvánvalóvá tette, hogy bár respektálja az államnyelvről szóló törvény elfogadását, de úgy érzi, hogy felbillent az egyensúly az államnyelv, illetőleg a kisebbségi nyelvek használata között. Továbbra is fontosnak tartja a kisebbségi nyelvek védelméről szóló törvény eddiginél erőteljesebb formában való elfogadását, valamint egy átfogó kisebbségi törvény elfogadását. A kisebbségi nyelvekről szóló törvény esetében egyértelművé tette, hogy ennek a törvénynek előnyt kellene élveznie az államnyelvről szóló törvénnyel szemben. A tárgyaláson felmerült az is, hogy MKP március 31-éig letenné az asztalra a saját kisebbségi nyelvtörvényváltozatát, és ezt szívesen bemutatná a kisebbségi főbiztosnak is Hágában. Vollebaek úr üdvözölte ezt a felvetést, és a felek abban egyeztek meg, hogy március végéig folytatják a tárgyalásokat Hágában a kisebbségi nyelvtörvény elfogadásáról.
Meglepetést okozott az MKP vezetésének az, ahogy később az EBESZ főbiztosa megnyilvánult a külügyminisztériumban tartott sajtótájékoztatón, mert ott pozitív választ adott arra az újságírói kérdésre, hogy felvetette-e az MKP tárgyalódelegációjának a magyar kormány által létrehozott pénzügyi alapot. Az MKP-val való tárgyalás során, illetőleg a parlament emberjogi és kisebbségi bizottságával való tárgyalás során, ahol Berényi József volt a vendéglátó, sem hangzott el az EBESZ kisebbségi főbiztosa részéről felvetés vagy kifogás a magyar kormány pénzügyi alapja kapcsán.

Felvidék Ma, on