Dióspatonyon a korábbi lelkészlakot 1992-ben bontották le. Mivel a gyülekezet 2009-ben lelkipásztort választott magának, sürgőssé vált egy parókia építése. Az egyházközség azonban nemcsak a lelkész lakhatását szeretné megoldani, hanem egyúttal különböző feladatok ellátására szolgáló gyülekezeti házat is építene. A tervek szerint a költségek 420 ezer eurót tesznek ki. Még az adakozó gyülekezeti tagok folyamatos segítsége ellenére is jól jön minden adomány.

 

A dióspatonyi presbitériumban már korábban felvetődött az a gondolat, hogy az egy egyházközséghez tartó Diós- és Felsőpatony különváljon. Ezen elgondolásból 2008-ban már egy parókia és a hozzá tartozó gyülekezeti ház megépítésének a tervét is felvázolták. 2009. februárjában szolgálattevőként meghívták Tompa Veronika dunaszerdahelyi beosztott lelkészt. A két egyházközség ezt követően március elsejével hivatalosan is különvált. A felsőpatonyiak Vámos Béla személyében lelkipásztort választottak maguknak. Az addig leányegyházközségként jegyzett Felsőpatony a református templom mellett parókiával is rendelkezett, s míg egy egyházközségbe tartozott a két gyülekezet, addig nem is volt gond megoldani a lelkész lakhatását.

A dióspatonyi gyülekezet mivel a lelkész lakhatását szolgáló parókiával nem rendelkezett, ezért a meglévő pénzügyi keretükből az elmúlt év szeptemberében – a szükséges tervrajzok és engedélyek beszerzése után- bele is fogtak a több mint 420 ezer eurós költséggel járó beruházás megvalósításába, amely nemcsak parókia, hanem gyülekezeti ház építését is magába foglalja. Az egyházközség meglévő anyagi keretéből a tél beálltáig sikerült a parókia és gyülekezeti ház alapjait lerakni. A munkálatok a tavasz beköszöntével, valószínűleg márciusban tovább folytatódnak. Ekkorra tervezik a kanalizáció lerakását és a padló lebetonozását, majd a meglévő anyagiak függvényében kezdik meg a falak felhúzását. A tél folyamán az egyházközség már meg is vásárolta az építkezéshez szükséges anyagokat. A dióspatonyi gyülekezet korábban ugyan rendelkezett lelkészlakkal, de azt a folyamatosan romló állaga miatt 1992-ben végleg lebontották. A tervek szerint a gyülekezet először ezért a parókiát építené meg. A lelkész, aki hamarosan anyai örömök elé néz, férjével együtt jelenleg az egyik gyülekezeti tag házában, egy elkülönített részben kapott lakhatást. A tervek szerint a két épület alapterülete több mint háromszáz négyzetméter lenne. Ebből a parókia 128 m2-t tesz ki, a fennmaradó részt a gyülekezeti ház tölti ki. Itt kapna helyet a Bibliaterem, iroda és egy vendégszoba. Az emeleti részben is vendégszobák alakítanának ki. Ez jól jönne majd a nyári táboroztatás idején vagy más rendezvények alkalmával. A tervek szerint így akár 15 -20 személyt tudnának elszállásolni.

A gyülekezet azonban nem rendelkezik az építkezéshez szükséges anyagi kerettel. Tompa Veronika lelkipásztor tájékoztatásul azonban elmondta, hogy az egyháztagok nagyon adakozóak, folyamatosan érkeznek tőlük az adományok. Azt is Isten kegyelmének köszönhetik, hogy az előre betervezett munkákra mindig összegyűlik a szükséges pénzösszeg. Csörgő Attila a gyülekezet gondnoka pedig azonban abban bízik, hogy ha a munkálatok nagy részét az egyháztagok saját kezűleg végzik el, akkor csak a legszükségesebb kiadásokat kell fedezniük. Így kevesebb összegért is elkészülhet az épületegyüttes. Ettől függetlenül próbálnak más anyagi forrást is megcélozni. Ezért is fordultak pénzügyi támogatásért a Református Egyház Közalapjához, valamint adakozás céljából körlevél formájában tervezik megszólítani a református gyülekezeteket az építkezés mielőbbi befejezése érdekében.

Aki támogatni kívánja a dióspatonyiak igyekezetét, azok bővebb információt az egyházközség www.diref.sk honlapjáról szerezhetnek.

Felvidék Ma, II