Lomnici Zoltán, a magyarországi legfelsőbb bíróság volt elnöke a közelmúltban hirdette meg a békés egymás mellett élésért dolgozni akarók összefogását. A www.emberimeltosag.eu internetes címen közzétett felhívásához már sok ezren csatlakoztak. Céljai megvalósításához a határon túl élő magyarok jelentkezését is várja, hiszen a magyar közösségek életében is naponta jelentkező gond a hátrányos megkülönböztetés.
Lomnici Zoltánnal a Magyar Televzió készített interjút:
Kérdés: A rendszerváltás óta példa nélkül álló sikert könyvelhetett el azzal, hogy az emberi méltóság védelme érdekében kiadott felhívásához néhány óra alatt csatlakozott valamennyi párt, a történelmi egyházak, civil szervezetek és a sajtó meghatározó szereplői. A felhívás szövegébe miért került a rasszizmus, antiszemitizmus és keresztényellenesség mellett a magyarellenesség elítélése?
Lomnici Zoltánnak, a Legfelsőbb Bíróság volt elnökének válasza:
Napjaink egyik legfontosabb kérdésének tartom az emberi méltóság védelmét, hiszen azt tapasztaljuk, hogy a határokon belül és kívül is időről-időre megsértik az emberi jogokat.
A felhívás két központi elemre épül. Felhívom a közszereplőket arra, hogy a nyilvános szereplések alkalmával a faji, vallási, nemzetiségi érzékenységre legyenek tekintettel és utasítsanak vissza minden olyan sértő megnyilvánulást, mely személyek vagy csoportok ellen irányul, azok vallási és nemzeti és etnikai hovatartozása miatt. A másik eleme a kezdeményezésnek arra irányul, hogy a másoknak fájdalmat okozó történelmi sérelmeket kölcsönösen tartsuk tiszteletben, és sem szóban, sem cselekedetben ne sértsük meg az áldozatok emlékét. A keresztényellenes, rasszista és antiszemita megnyilvánulások mellett a magyarellenességet is elítéli a felhívás. A kezdeményezésnek ez a része a határon túl élő magyarság emberi méltóságának védelmét szolgálja.
Az elmúlt években számos olyan jogsértésről számolt be a sajtó, amelyeknek sértettjei a határon túl élő magyarok voltak, akiket éppen magyarságuk miatt ért hátrány.
A kezdeményezéshez több ezer magánszemély is csatlakozott és bízom abban, hogy számuk tovább nő. Egyenlőre az interneten lehet csatlakozni a felhíváshoz, a www.emberimeltosag.eu honlapon, a határon túl élő magyarok fejezhetik ki egyetértésüket.
A felhívás második része is érinti a határon kívül élő magyarságot.
Az elmúlt év december 10-én emlékeztünk első ízben a nemzet mártírjaira az Emberi Méltóság Nemzeti Emléknapján, melyet azért kezdeményeztem, hogy közösen emlékezzünk a jogsértések áldozataira. A holocaust, a “málenkij robot”, a recski tábor és az 56-os megtorlás mártírjai mellett megemlékeztünk a délvidéki mészárlás ártatlan áldozatairól és azokról a határon túli magyarokról, akiket az 1956-os forradalom után a magyarországi eseményekkel történt szimpatizálás miatt hurcoltak meg.
Az emberi méltóság védelme tehát olyan közös cél, amely összeköti a határon belül és kívüli magyarságot.

Felvidék Ma, MTV, pog