A Coexistenia-Együttélés-Wspólnota-Soužití politikai mozgalom március 27-én Chotěbuzban, Český Tešín melletti lengyelek által lakott településen ünnepelte megalakulásának 20. évfordulóját, a magyar és lengyel nemzetiségi tagozat képviselőinek részvételével. Az ünnepségen kitüntették az Együttélés néhány alapító tagját, támogatóját, máig tevékeny lengyel és magyar tagját.

Az ünnepség házigazdája Pálffy Sándor docens, Osztraván élő magyar vegyész volt, aki két éve tölti be a Coexistentia elnöki tisztéségét, valamint Vladislav Niedoba, aki 1990-ben az Együttélés színeiben megválasztott parlamenti képviselő volt a prágai Szövetségi Gyűlésben. Az ünnepi szónok Duray Miklós volt, aki kiemelte: szükség van a közép-európai országok nemzeti kisebbségei együttműködésének további megerősítésére, s ezen a téren előrelépést jelenthetne, ha a jövőben a négy visegrádi országban élő kisebbségek egyeztetett témákban közösen szólítanák meg kormányaikat.
“Érdemes lenne kihasználni az Európai Unió nyújtotta lehetőségeket. Egyeztetett, közös témákban, közösen lehetne fellépni a kormányok irányában” – jelentette ki a szlovákiai magyar politikus a Coexistentia-Együttélés politikai mozgalom megalakulásának 20. évfordulója alkalmával az észak-morvaországi Chotěbuzban megrendezett emlékülésen szombaton. “Ezek egyfajta kisebbségi visegrádi kezdeményezések lehetnének” – jegyezte meg Duray, aki az 1990. március 31-én Pozsonyban megalakult Együttélésnek alapító elnöke volt.

Az Együttélés a csehszlovákiai nemzeti kisebbségek érdekeinek védelmét és képviseletét tűzte ki célul. A volt Csehszlovákia mindkét felében – Szlovákiában és Csehországban – működő politikai mozgalom egyike volt azoknak társadalomformáló erőknek, amelyek tevékenységüket a szövetségi állam egész területén fejtették ki. Az akkori pártok döntő része csak az ország egyik felére korlátozta tevékenységét. Csehszlovákia megszűnésével a szövetségi mozgalom is két részre szakadt. A szlovákiai Együttélés két további felvidéki magyar párttal egyesülve 1998-ban létrehozta a Magyar Koalíció Pártját.
A csehországi Együttélés továbbra is önállóan működik, de politikai súlya módosult, hiszen Csehországban nem él olyan nagy lélekszámú kisebbség, mint Szlovákiában a magyarság. Az Együttélés magját Csehországban a Sziléziában őshonos lengyelek képezik, de aktív a magyar nemzeti szekció is. A csehországi lengyelek száma meghaladja a 60 ezret, a magyaroké 15 ezer körül van. A mozgalomnak ruszin tagjai is vannak.
Stanislaw Gawlik, az Együttélés húsz évvel ezelőtti alelnöke, a csehországi lengyelek ismert személyisége előadásában ismertette a mozgalom húsz éves csehországi tevékenységének eredményeit, s leszögezte: jelenleg elsősorban a lengyelek lakta régióban aktív a mozgalom. Több településen polgármestere és számos képviselője van a helyi önkormányzatokban.
Szőke László prágai magyar nagykövet üdvözlő beszédében kifejtette: Magyarország számára az Együttélés azért fontos, mert a mozgalomra mindig lehet számítani; az Együttélés mindig fellép, ha sérül a kisebbség és a többség viszonya bárhol Közép-Európában.
Az ünnepségen emléklapokat adtak át azoknak, akik az elmúlt két évtizedben tevékenységükkel hozzájárultak az Együttélés céljainak megvalósításához, köztük Duray Miklósnak, Gyurcsík Ivánnak, Pogány Erzsébetnek.

MTI , Felvidék Ma

További képek Képgalériánkban.