A Magyar Koalíció Pártja nyugtalanságának ad hangot a kormánykoalíció mai döntése miatt, melynek értelmében a parlamenti ülés napirendi pontjai közül levették a szociális szolgáltatásokról szóló törvény módosító javaslatát, amelyet már megtárgyaltak a parlamenti bizottságok, és a plenáris ülés második olvasatba utalva.
Az MKP szociális és családpolitikai alelnöke, Sárközy Klára szerint újfent bebizonyosodott, hogy a szociális államról szóló hangzatos szavak csak az érem egyik oldala, a másik oldalon viszont ott vannak Robert Fico kormányának valóságos tettei, amelyek egyáltalán nem az elesettek és rászorulók érdekeit tartják szem előtt.
Az MKP szociális alelnöke arra figyelmeztetett, hogy a szociális szolgáltatásokról szóló törvény módosító javaslatának visszavonásával az a veszély fenyeget, hogy zárva maradnak a nonprofit szociális intézmények kapui, s ennek következtében az ápoltjaik ki lesznek téve a sors kénye-kedvének. A törvénymódosítás lehetőséget teremtett volna arra, hogy a nem állami intézményekbe is felvehessék az idős vagy beteg, magukat ellátni képtelen személyeket úgy, hogy utánuk is járjon a normatív állami finanszírozás. Szlovákia-szerte jelenleg 16 ezer személy vár szociális otthoni elhelyezésre. A megyei önkormányzatokon keresztüli finanszírozás azonban az állami intézményeknek garantálja a támogatást, így éppen a kispénzű, szegény emberek nem jutnak intézeti ellátáshoz, mert magán és nonprofit otthonokban nem tudják megfizetni az ellátási díjat.
“Az ellenzék módosító javaslatai, amelyeket a bizottsági ülések során már megtárgyaltak, s a törvény második olvasata során kívánták a plenáris ülés elé terjeszteni, megoldást kínáltak a rászoruló polgárok helyzetének kezelésére. Tomanová miniszter asszony azonban valószínűleg megijedt tőlük. Sajnos, a kormánykoalíció mai döntésének és a miniszter asszony hozzá nem értésének köszönhetően megint győzedelmeskedett a kormánykoalíció rövidlátó politikája, és az egyenlők és egyenlőbbek csoportjának kialakítására irányuló igyekezete” – áll az MKP közleményében.

Felvidék Ma