Fájdalommal a szívünkben értesültünk róla, hogy PaedDr. Princzkel József földi életét befejezte és hazatért a Mennyei Atyához. A nyugalmazott tornatanár hosszú betegsége után hunyt el, temetésére március 20-án kerül sor Lekéren 12:30-kor, majd utána gyászmisét tartanak a zselízi római katolikus templomban 13:30-kor. PaedDr. Princzkel József életpéldája tiszta és egyenes volt, valódi keresztény és magyar embert veszített el vele a felvidéki magyar közösség. Alapító tagja volt a Magyar Kereszténydemokrata Mozgalomnak és kezdettől fogva a Komáromi Imanapok megszervezésén majd azok lebonyolításán tüsténkedett. Szervezte a felvidéki magyar katolikusok legnagyobb imatalálkozóját, amelyen mindig több ezren vettek részt. Rendíthetetlenül kiállt a magyar püspök kinevezésének kérdésében és nem engedett, nem volt megalkuvó. Hosszú betegsége alatt is folyton figyelemmel kísérte a felvidéki közösség eseményeit, kiváltképpen a magyar katolikusok rendezvényeit, azokon belül is a Komáromi Imanapokat. Lénár Károly atya munkatársa tiszta lélekkel állhat a Teremtő előtt, aki magához szólította. Józsi bácsi családja büszke lehet rá, hogy a felvidéki magyar közösségért tett munkája nem volt hiábavaló, hiszen a Komáromi Imanapok tovább folytatódnak és Lénár Károly atya után is vannak olyan papok, akik tovább hordozzák a felvidéki magyar katolikusság keresztjét.
Mindig segítségére volt bárkinek, aki megkereste őt, tanácsot tudott adni és idős kora ellenére is tisztán látta a magyarság helyzetét. Rendíthetetlenül küzdött a magyar püspök ügyéért. A Pázmaneum Társulás és a Jópásztor Alapítvány is mindig tisztelettel fog gondolkodni Princzkel Józsefre, avagy egyszerűen, ahogy ő szerette „Józsi bácsira”! A két felvidéki katolikus szervezet mindig számíthatott rá bármilyen kérdésben. Őszinte részvétüket fejezik ki a családtagoknak!

Nyugodjék békében!

Karaffa Attila, a Pázmaneum Társulás titkára

Lénár Károly atya vállán a kereszttel, segítője Princzkel József

Felvidék Ma