A Pázmaneum Polgári Társulás szeretne buzdítani mindenkit, hogy személyi jövedelemadója 2%-át ajánlja fel a Társulás részére, hogy támogassa a felvidéki magyar katolikusokért alapított polgári társulás munkáját.
Társulásunk adományokból tartja fenn magát, semmiféle más egyházi vagy kormányzati forrás nem segíti munkáját. Egyedül a hívek és plébánosok nagylelkű adományaira számíthatunk. A befolyt összegből rendezvényeink lebonyolítását, valamint kiadványaink előállítási költségeit fedezzük. Bízunk benne, hogy a már három éve működő Pázmaneum Társulás továbbra is egyenes gerinccel állhat a felvidéki magyar katolikusok előtt és munkája alapján ítélik meg, nem pedig a hazug, besúgók által gerjesztett szóbeszéd alapján. Továbbra is folytatjuk a keresztény magyarság szolgálatában elkezdett munkánkat és minden erővel azon leszünk, hogy szülőföldünkön, aminket megillető ősi jogok alapján bánjanak velünk az egyházi és világi hatóságok. Ehhez kérjük imáikat és bizalmukat, hogy szebb jövőre ébredhessen a minket követő fiatal nemzedék és megmaradhassunk szülőföldünkön kereszténynek és magyarnak!

Hogyan lehet a törvény lehetőségeivel élni?

Önállóan adózó fizikai személy – alkalmazott vagy kisiparos (fyzická osoba), valamint jogi személy – vállalkozás (právnická osoba) 2010. március 31-ig az éves adóbevallás adóhivatalban való leadásakor nyilatkozatban nevezheti meg a támogatott szervezetet és annak számlaszámát.

Azon alkalmazottak, akik nem az adóhivatalban adják le adóbevallásukat, hanem éves adóelszámolásuk (ročné zúčtovanie dane) elkészítését a munkáltatótól kérik, a következőképpen járnak el:

– nyilatkozatban nevezik meg a támogatott szervezetet

– nyilatkozatot kérnek a munkaadótól arról, hogy a munkáltató folyamatosan átfizette a lefogott adót az illetékes adóhivatalnak

A munkáltató az igazolást díjmentesen állítja ki. Mindkét nyilatkozatot legkésőbb április 30-ig lehet leadni az lakhely szerinti illetékes adóhivatalban. A támogatás kiszámolását és átutalását az adóhivatal végzi..

Adataink:
ID_Forma(Právna forma): Občianske združenie
Obchodné meno, Názov: Pázmaneum
IČO: 37989545
Sídlo: Hlavná 47/22, 929 01 Dunajská Streda
Rok vzniku: 2005
Účet: 8781526
Kód Banky: 5200
Banka: OTP Banka Slovensko, a.s.
NCRpo: 5095

A szükséges nyomtatványok letölthetőek a Pázmaneum honlapjáról: Link

Felvidék Ma