Április 11-én, vasárnap délután Madaron került sor a református egyház Egyházzenei Osztálya és a helyi gyülekezet közös szervezésében a komáromi egyházmegye kórustalálkozójára. A több mint kétszáz résztvevő tíz településről érkezett. A kórustalálkozón tiszteletét tette Madar magyarországi testvérközsége Kocs község kórusa is. A hazaiakon kívül Bátorkesziről, Hetényről, Érsekújvárról, Búcsról, Negyedről, Marcelházáról, Dunamocsról és Zsigárdról vettek részt kórusok.

Az egyházmegye kórusainak találkozójának résztvevőit Nagy Lajos madari lelkipásztor köszöntötte, majd Szabó Csongor egyházzenész orgonajátékával hangolódhatott mindenki az igehirdetés üzenetének befogadására. Az igehirdetést követően a kórusok egymás után adták elő tiz perces repertoárjaikat. Az előadások nagyon színesek voltak, hiszen a gyülekezetek énekkarai három- és négy szólamban is megszólaltak, de voltak akusztikus hangszerkísérettel és gyermeki hangon tolmácsolt dícséretek is. A kórusokanak köszönetet mondva a részvételért és a színvonalas koncertekért Süll Kinga az Egyházzenei Osztály igazgatója értékelte a kórustalálkozót, aki minden kórust megajándékozott két dalusfüzettel.
A kórustalálkozó végén Dobai Sándor a komáromi egyházmegye esperese is köszönetét fejezte ki az elhangzott dícséretekért és az Istentől való muzsika ajándékáért. Az alkalom a madari gyülekezetnek köszönhetően az iskola épületében szeretetvendégséggel folytatódott, ahol kötetlen beszélgetés formájában mindenkinek lehetősége adódott tovább építeni testvéri kapcsolatait a zene és a hit ereje által.

Felvidék Ma, Reformata, LZ