Április 17-én, szombaton 14.00 órai kezdéssel Rimajánosiban tartja következő rendes egyházmegyei közgyűlését lelkipásztorok, gondnokok és az anyaegyházközségek részvételével a gömöri református egyházmegye.

Az alkalom istentisztelettel kezdődik a helyi református templomban. Ezt követően kerül sor annak az emléktáblának a megáldására, amelyet a II. világháború áldozatainak emlékére készíttetett a helybéli református közösség. Az egyházmegyei közgyűlés programpontjai között szerepel Nagy Ákos Róbert esperes elmúlt évről szóló beszámolója.
Az egyházmegye területén hatvannyolc gyülekezet van. Az egyházközségek által nyilvántartott egyháztagok száma négyezerkétszáz. Az anyag- és leányegyházközségeket huszonnégy lelkipásztor gondozza.

Felvidék Ma, Reformata