(Fényképgalériával) Mint arról honlapunkon is beszámoltunk, a csallóközkürti Hodossy Péter és Tamás Dunaszerdahelyről Csíksomlyóba zarándokolnak gyalogosan, hogy május 22-én részt vehessenek a magyar katolikusok nagy találkozóján, a csíksomlyói búcsún.
Április 18-án Dunaszerdahelyről vágtak neki a közel 900 kilométeres távnak. A szép tavaszi vasárnapon először nagyszüleik sírjánál Nemeshodosban gyújtottak gyertyát, majd részt vettek az istentiszteleten. Dunaszerdahelyen a Városi Sport- és Szabadidőparkban található Trianon emlékműhöz érkeztek, ahová eljöttek Bíró Gábor vezetésével a Csallóközi Lovasíjászok is, hogy a város szívéig kísérjék a Hodossy testvéreket. Az emlékműnél közel százan összegyűltek. Amikor a városban található magyar történelmi emlékműveket érintve a római katolikus templomhoz érkeztek, már több száz fősre duzzadt a tömeg.

Fotók: atos

Elsőként Hájos Zoltán, Dunaszerdahely város polgármestere üdvözölte a két zarándok fiatalembert és kívánt nekik sok sikert, erőt és kitartást a hosszú úthoz. Csáky Pál, a Magyar Koalíció Pártjának elnöke indította útjára Hodossy Pétert és Tamást. A magyar párt elnöke kihangsúlyozta, hogy „amikor dőlnek ránk a reklámok, dőlnek ránk a termékek, dől ránk a tömegkultúra, dől ránk minden, ami tucatemberré akar bennünket tenni, akkor jön Dunaszerdahelyről két fiatalember, akik azt mondják, hogy mi valami mást akarunk! Az a valami egy nagyon-nagyon komoly cél!” A jelenlevők nevében is sok kegyelmet, sok lelki erőt kívánt és azt, hogy a kitűzött célt meg tudják valósítani.
Csáky Pál a Kárpát-medencét egy nagy emberi szívhez hasonlította és buzdította a Hodossy testvéreket, hogy vigyék el minden jóakaratú embernek azt a szeretet, azt a barátságot, azt a jókívánságot, amelyet innen, Dunaszerdahelyről küldenek nekik. Egyben reményét fejezte ki, hogy minél több felvidéki vesz részt majd a csíksomlyói búcsún, ahol találkozhatnak majd Péterrel és Tamással. A csallóközkürti asszonykórus közreműködésével a jelenlevők közösen elénekelték a Székely Himnuszt, és a két csallóközi zarándok útra kelt Csáky Pállal együtt, aki hosszú ideig még beszélgetett a két fiatalemberrel a városból kifelé gyalogolva.
Hodossy Péter és Tamás szülőfalujukon, Csallóközkürtön át indulnak majd Párkány fel, ahol elhagyják a Felvidéket és Magyarországon majd pedig Erdélyen át érkeznek meg úticéljukhoz, a csíksomlyói búcsúra.

Felvidék Ma