2010. április 23–25-e között a Dunaszerdahelyi Római Katolikus Plébániahivatal és a Nemzetközi Szent György Lovagrend Szlovákiai Priorátusa közös rendezésében – hagyományteremtő céllal – szervezték meg a csallóközi kisvárosban az első Szent György-napokat.
A programsorozat nem titkolt célja volt egyrészt ápolni a helyi katolikus plébániatemplom ősi névadójának, Szent Györgynek az emlékét, illetve a hozzá kapcsolódó szerdahelyi hagyományokat feleleveníteni, másrészt méltón megjeleníteni a társadalmi életben a keresztény kultúrát és értékrendet.

Az események pénteken, a 17 órakor bemutatott szentmisével kezdődtek, amelynek főcelebránsa a helyi esperes, PaedDr. ThLic. Herdics György apátplébános volt, míg a szentbeszédet Kiss Róbert esperes, gútai plébános mondta. A misét a már régi hagyománynak számító egyházközségi rendezvény, a Szent György-bál követte, amelyet PaedDr. ThLic. Herdics György c. apát, illetve a Nemzetközi Szent György Lovagrend Szlovákiai Priorátusának fő­priorja, Dunaszerdahely város alpolgármestere, Mgr. Nagy Frigyes nyitott meg.

Másnap, szombaton ismét 17 órakor várták szentmisére a híveket – ennek főcelebránsa PaedDr. ThLic. Herdics György apátplébános volt, míg a szentbeszédet ICLic. Szakál László János pápai káplán, esperes, bősi plébános mondta –, amelyet aztán a helyi városi művelődési központban követett a Szent György-est. A jelenlévők számára kellemes meglepetéseket kínált a kulturális betétekkel tarkított est, hiszen fellépett a dunaszerdahelyi Szent György Énekkar, illetve Ágh Lívia, a prágai Nemzeti Színház operatársulatának szopránénekese is előadott, akit Kaposi Gergely, a Győri Nemzeti Színház zenei igazgatója kísért. A művészi előadásokat állva tapsolták meg a nézők. Őket követte több rend, és a helyi cserkészcsapat bemutatkozása. A Nemzetközi Szent György Lovagrend Szlovákiai Priorátusa itt jelentette be a szlovákiai priorátus jóváhagyását, ismertették annak vezetőségét, amely élén Mgr. Nagy Frigyes nagyprior, Dunaszerdahely város alpolgármestere áll. Őket a Szent Lázár Lovagrend, a Vitézi Rend és a dunaszerdahelyi Szent György-cserkészcsapat bemutatkozása követte. Mindegyik hagyományőrző csoport hangsúlyozta a keresztény hit, a kultúra és a helyi értékek tiszteletét. Az est másik felében zajló könyvbemutatón Zsidó János féli esperes méltatta Nagy Attilának a helyi katolikus templomról megjelent kötetét. A bemutatón a szerző elmondta, miért is helyes a Szent György megnevezése a templomnak, illetve utalt arra, hogy a kötet rövid összefoglaló s egyfajta előképe egy részletesebb helyi egyháztörténeti munkának. Elmondta, hogy a most megjelent anyag egy a csallóközi templomokat bejáró sorozat első része, s bejelentette, hogy fiatal katolikus értelmiségiekből megalakult a Biró Márton Polgári Társulás, amely a padányi születésű egykori veszprémi püspök nevét viseli, s amely társulás hagyományőrzéssel, előadások szervezésével kíván többek között foglalkozni. A rendezvény vasárnap ünnepi főpapi szentmisével zárult, amelyet ThDr. Székely János esztergom-budapesti segédpüspök mutatott be, aki szentbeszédében a szeretet fontosságára, egymás mind jobb megértésére mutatott rá. A misén a segédpüspök áldását adta a Nemzetközi Szent György Lovagrend Szlovákiai Priorátusára, s annak felsorakozott vezetőire, tagjaira. A lovagrend központja, mint a szentmisén hangsúlyozták, a dunaszerdahelyi plébániatemplom lesz.

Felvidék Ma, Nagy Attila