A Synovate ügynökség által tavaly készített felmérésből kiderült, hogy a szlovákiai pénzintézetek és bankok ügyfeleinek mindössze 9%-a aggódik bankbetétjei biztonsága miatt. Az eredmény a negyedik legjobb helyezést hozta a sorban, Lengyelország, Csehország és Szaúd-Arábia banki ügyfelei után.
A felmérés eredménye viszont éles kontrasztban van Oroszországgal, illetve az ott kapott adatokkal. Oroszországban ugyanis a banki ügyfelek 36%-a aggódik bankbetétjei biztonsága miatt, ami a legnagyobb mértékű bizalmatlanság a kelet-közép-európai térségben. Ugyancsak érdekesség, hogy a szlovák banki ügyfelek nagyfokú bizalma ellenére többségük aggódik saját anyagi helyzete miatt. Mintegy 16%-uk ugyanis anyagi helyzetének romlását várja a közeljövőben.
A Synovate ügynökség felmérése arra is kíváncsi volt, hogy kit tartanak felelősnek a banki ügyfelek a jelenlegi helyzet kialakulásáért. Az eredményből kitűnik, hogy a szlovákiai megkérdezettek többsége a nyugati bankok „kapzsiságának” tudja be a pénzügyi válság kirobbanását, továbbá annak, hogy nem kellő mértékű a bankok és pénzintézetek állami monitorozása a fejlett államokban.
A felmérésre 2009 októbere és decembere közt került sor, ezer banki ügyfél bevonásával 13 országból.
SITA, Felvidék Ma