A Szlovák Köztársaság Kormányhivatala fogja koordinálni, monitorozni, továbbá kiértékelni az európai uniós alapok lehívását. Ezeket a feladatokat az építésügyi és régiófejlesztési minisztérium látta el, mely azonban július 1-től megszűnik. A megszűnő minisztérium kompetenciáit a gazdasági és a mezőgazdasági minisztérium veszi át, továbbá a kormányhivatal. Az európai uniós alapok lehívásával kapcsolatos feladatokon túl ugyancsak a kormányhivatal fogja koordinálni a Műszaki segítség programot, továbbá a Regionális operációs programot, valamint a Pozsonyi Önkormányzati Kerület programját.
Szintén a kormányhivatal fogja biztosítani és felügyelni az uniós alapokkal kapcsolatos információs-műszaki rendszer működtetését, továbbá az EU együttműködési politikájával összefüggő stratégiai és koncepciós dokumentumprogramok kidolgozását.
SITA, Felvidék Ma