„Ami egyesnek lehetetlen, sokaknak könnyű.” Széchenyi István gondolata jegyében fordul a szlovákiai magyarokhoz Biró Ágnes, az MKP alelnöke, jövőnket, megmaradási esélyeinket latolgatva.

Tisztelt Választópolgár!

„Most van itt az összefogás ideje!” – ezzel szólította választóit az urnákhoz négy évvel ezelőtt a Magyar Koalíció Pártja. Akkor arról adtunk számot, hogy amit a kormánykoalíciós partnereink meg nem értése ellenére megvalósítottunk, azt összefogással és „szisztematikus, kitartó és állhatatos munkával” tudtuk elérni.Közösségünk erejének forrása az egymás tiszteletén alapuló – a keresztény, a nemzeti és a liberális nézetet vallók nemzeti kérdésekben való – együtt gondolkodásában és együttműködésében volt. A MKP egysége követendő mintaként volt felmutatva az anyaországi és a határon túli nemzettestvéreinknek. Ez volt a legnagyobb erényünk és ezt irigyelték tőlünk a szlovák pártok a legjobban.
Mi történt azóta? Talán javult volna nemzeti közösségünk helyzete? Talán megszűntek azok az okok, amelyek tíz évvel ezelőtt a magyar szavazatok összefogására indították politikusokat? Talán tényleg elhihetjük, hogy a magyar kisebbség számára a „földi paradicsom” állapota már elérkezett az elmúlt négy év alatt és politikai érdekvédelmére már nincs is szükség, hisz ma már a szlovák politikusok egymással versenyezve nap mint nap azon törik magukat, hogyan kedveskedjenek nekünk? Sajnos nem.
A kormányváltást követően a nacionalista politikai támadások kereszttüze, az egyenlőtlenségünk törvényekbe iktatása, az ellenzékiségi behatároltságunk, és különösen tisztségek elvesztése megmérettet embert és politikust. Pedig nehéz időkben kell helytállni, hűnek maradni és a helyes elvek mellett kitartani, de valakik közülünk sajnos elfelejtették Széchenyi figyelmeztetését, hogy „közlegénysorban állni szintoly szent kötelesség, mint a dolgok élén állni.” Vajon milyen emberi gyarlóság indíthatott egyeseket arra, hogy nehezen elért politikai egységünket ellenfeleink nagy örömére megbontsák !?

Most a közösség, a magyar választók, az Ön kezében van a lehetőség, hogy a közösségi érdeket könnyelműen és felelőtlenül kockára tevők mézesmadzagját elutasítja.
Kedves Barátaim! Széchényi István óvva int bennünket arra is, hogy „Nincsenek veszedelmesebb dolgok, mint azok a hazugságok, amik nagyon hasonlítanak az igazságra.”
Ne feledjük, hogy mindig van választásunk, de jól és jót választani csak akkor tudunk, ha a múltbéli hibáinkból okulunk, ha a döntésünkkel járó felelősségünk súlyát átérezzük, s ha valódi érdekeinket és helyzetünket felismerjük.
Jólét, békesség és szülőföldünkön magyarként élhető jövő csak akkor lesz, ha nem felejtjük el, hogy mindezt nem másoktól kell remélnünk, hanem magunknak kell összefogással elérnünk, mert a sorsunk rajtunk múlik!

Biró Ágnes,
az MKP kulturális alelnöke

Biró Ágnes az MKP listáján (7-es lista) 7-es számmal indul a parlamenti választásokon