Csehországi Lidové Noviny „A szlovákiai magyarok elveszthetik szlovák állampolgárságukat, amennyiben felveszik a magyar állampolgárságot is” címmel jelentett meg írást Robert Fico reakciójáról arra a hírre, hogy Magyarország lehetővé teszi a magyar állampolgárság felvételét a szomszédos országaiban élő magyarok számára is. Az újság szerint Fico szlovák kormányfő, figyelmeztette Magyarországot, hogy a határon túl élő magyarok számára tervezett kettős magyar állampolgárságról szóló törvény elfogadása esetén viszontlépéseket fogad el Szlovákia, mivel Szlovákia számára nemzetbiztonsági veszélyt jelent a Szlovákiában élő magyarok kettős állampolgársága. Felvetette, hogy ha Szlovákiában élő magyarok felveszik a magyar állampolgárságot, akkor elveszthetik a szlovák állampolgárságukat.
Na és? – tehetnénk fel a kérdést. Akkor mi van? Történik valami? Az égvilágon semmi. Szlovákiában élő idegen állampolgár státusát kapjuk meg, amit ha megkaphattunk volna már 1945-en, bizonyára másképpen alakult volna helyzetünk az elmúlt hatvanöt évben. A nyakunkra erőszakolt csehszlovák állampolgárság csak arra volt jó, hogy a primitív hatalom azt tehesse velünk, amit akar, mert saját állampolgáraival a hatalom azt tesz, amit jónak lát. A beneši dekrétumok értelmében a kollektív bűnösök vagyunk, ekkor jött a reszlovakizáció, a megalázó deportálás és a kitelepítés. Mindez a győztes hatalmak tudtával és jóváhagyásával. Az új állampolgárság ellenére is csak megtűrt idegenként éltek nagyszüleink, szüleink és mi magunk. Élünk továbbra is szlovák állampolgárokként, idegenként a saját földünkön, másodrendű polgárokként.
Most Fico és Slota fenyeget. Ijesztget. De csak fenyegessen! Nem kell megijedni, összekakálni magunkat. Helyette végre egységesnek kellene lennünk. Egységesen, tömegesen, demonstratívan kérni a magyar állampolgárságot. Vegyék el a szlovák állampolgárságunkat. Áttelepíteni a Duna túloldalára, deportálni Csehországba nem tudnak bennünket. Vagyonainkat nem vehetik el. Az európai uniós szerződések és normák ezt nem engedik.
Most azoknak, akik még mindig magyarnak érzik magukat, nem szabad kétségbe esniük. Figyelmen kívül kell hagyniuk a tépelődő kozmopolita, neoliberális értelmiség, az újságírók, a politikai csoportosulások ódzkodását, nyavalygását. Bátran kell kérnünk a magyar állampolgárságot, ha eljön az ideje. Végre valahára valahová tartoznunk kell, szint kell vallanunk, bátornak kell lennünk. Egy izmait feszítgető diktátornak megmutatni, hogy nem félünk. Bátrak vagyunk és elkötelezettek. Véget kell vetni a 65 éve tartó letargiának, búslakodásnak. Akkor is, ha munkahelyet veszíthetünk, esetleg megvonhatnak tőlünk akár nyugdíjat, akár munkanélküliségi támogatást. Vegyék el vállalkozóink engedélyét, szüntessék meg kft-iket, rúgjanak ki mindenkit a munkahelyéről, legalább megtudjuk, hogy mennyi adótól és egyéb befizetéstől esik el Szlovákia kincstára. Legalább a szlovákok is megtudják, hogy nem ingyenélőkként éltünk az országban! Nagyszüleink, szüleink nagyobb vérveszteségeket is szenvedtek, mégis életben maradtak. Újra kezdtek, alkottak és gyarapodtak.
Nem kell félni, hogy elveszik iskoláinkat, templomainkat, a komáromi Jókai Színházat, a kassai Tháliát. Vegyék, vigyék. Még hozadéka is lesz. Összefogásra készteti a kettős állampolgársággal rendelkező felvidéki magyarságot, és végre-valahára serkenteni fogja az itt élő kettős állampolgárságú magyarságot a saját gazdasági, kulturális, szociális, egyházi és különféli érdekvédelmi szervezetek létrehozására. Megtisztulunk. Újra kezdünk mindent a saját kultúránk szerint.
Meg vagyok győződve, hogy a szlovákiai magyarság nagy többsége nem látja a kettős állampolgárság előnyeit, vívmányait. Részben a félelemtől, részben a hiányos tájékoztatás miatt. Félő, csak Fico az, aki látja és tudja, hogy kettős állampolgárságunk milyen előnyt hozhat számunkra. Pontosan ebből az okból kiált farkast, ijesztget, fenyeget, hogy ezzel ne csak az egyszerű, kevésbé tájékozott állampolgárokat, de még az értelmiségünket és politikai képviseletünket is megtévessze. Továbbra is elnyomott, gazdaságilag teljesen leépített, magyarul beszélő szlovák állampolgárnak akar bennünket megtartani. Mert tudja, hogy a hatalom megtartását, a szavazatok gyűjtögetését csak úgy tudja fent tartani, ha módja van ijesztgetni nemzettársait, velünk, a megalázott magyarokkal.
Kíváncsian várom a fejlemények kicsúcsosodását. Remélem, hogy a Fidesz nem ijed meg saját árnyékától. A törvény elfogadásával együtt felkészül a várható szlovák ellenreakciókra, és lesz olyan bölcs, hogy megteremti azt a helyzetet, amelyben segíteni tud mindazoknak, akik félelem nélkül vállalják majd a kettős állampolgárságot.

ATA, 2010.05.14., Felvidék Ma