A Magyar Református Egyházak közös képviseleti testülete – a következő közgyűlésére közel 150 résztvevővel május 27-én Komáromban kerül sor.
 Erről még április elején a Borsod megyei Mályiban megtartott ülésen döntöttek.
A testület hatéves fennállása óta – Budapest, Debrecen, Sárospatak és Pápa után – ez lesz az első határon túli helyszín, ahol egyebek mellett várhatóan elfogadják a Magyar Református Egyház költségvetését és a Protestáns Pátensről is megemlékeznek a résztvevők.
A Generális Konvent ülése a Selye János Egyetem konferencia központjában kezdődik istentisztelettel, majd Fazekas László püspök a résztvevőknek bemutatja a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházat. A 2009-es évi és a bizottsági beszámolók után szó lesz a tartalmi (misszió, diakónia, ifjúság, kommunikáció, oktatás, külügyi és ökumenikus) együttműködések fejleményeiről. A tárgysorozati pontok szerint a résztvevők várhatóan elfogadják a Magyar Református Egyház költségvetését, amelynek jelentős részét a Magyarországi Református Egyház vállalt magára. A Generális Konvent ebből finanszírozná azokat a terveket, amelyek a Kárpát-medencei reformátusság összetartozását és egységét hivatottak szolgálni. A tárgysorozati program között szerepel a Protestáns Pátensről való megemlékezés és Bethlen Gábor emlékének a megörökítése is.
A délután fél kettőkor kezdődő sajtótájékoztatón szó lesz a trianoni igazságtalan békediktátumról, a június 4-én, 16.30-ra tervezett harangozásról Trianon 90. évfordulóján, valamint arról a református válaszról, amely május 22-ét a református egység ünnepévé tette.
Fazekas László a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke, Csűry István a Királyhágómelléki Egyházkerület püspöke és Bölcskei Gusztáv püspök, az MRE Zsinatának lelkészi elnöke tájékoztatást adnak az egymás és a körülöttünk lévő világért vállalt eredményekről, valamint Grand Rapids példájáról, a református egyházak világközössége létrejöttének teológiai üzenetéről a Krisztusról való tanúskodásról.
A Generális Konvent komáromi ülése a záró nyilatkozat elfogadásával ér véget.
2004 nyarától új együttműködési formaként működik a Kárpát-medencei Magyar Református Generális Konvent – röviden: Generális Konvent –, a Kárpát-medencei magyar református egyházak, egyházkerületek és egyházmegyék mindenkori törvényesen megválasztott hivatalban lévő elnökségeinek a Magyar Református Egyház egységét munkáló tanácskozó és javaslattevő testülete.

Forrás: www.reformata.sk