Április 30-án Szádalmáson tartotta meg következő rendes egyházmegyei közgyűlését lelkipásztorok, gondnokok és az anyaegyházközségek küldötteinek részvételével az Abaúj-Tornai Egyházmegye. Az alkalom istentisztelettel kezdődött, amelyet Mudi Henrietta berzétei beosztott lelkész tartott a helyi református templomban.
Az egyházmegyei közgyűlés Szaniszló László gondnok nyitó szavaival vette kezdetét, amelyet Orémus Zoltán esperesi, Kása Gergely hitoktatói és Fecsó Yvett sajtóelőadói, valamint a számviteli beszámoló követett. A programpontok között szerepeltek a kiegészítő választások a zsinat rendes lelkészi képviselő és pótképviselő, valamint a világi pótképviselő személyét illetően. A küldötteknek a megüresedett, illetve be nem töltött helyekre a következő személyeket választották meg: egyházmegyei tanácstaggá ifj. Hranyó Mihály tornagörgői lelkipásztort, egyházmegyei missziói előadónak Szuhay György kötvélyesi lelkipásztort. Az egyházmegyei diakóniai bizottságba Drága László rozsnyói gondnokot, Mudi Róbert berzétei lelkipásztort és Molnár Pál szepsi presbitert választották meg a közgyűlés küldöttei. Ha május 15-ig nem érkezik fellebbezés a választást illetően, akkor az eredmény megerősítést nyer.
A zsinati képviselői tisztségbe a választás eredményét az Egyetemes Választási Bizottságnak kell kihirdetnie a választások végén, amelyre július elején kerül sor.
Az egyházmegye területén huszonnyolc anya-, tizennyolc leányközség, valamint huszonhárom szórványgyülekezet található. Az egyházközségek által nyilvántartott egyháztagok száma nyolcezer négyszázötven. Az anya- és leányegyházközségeket harminckét lelkipásztor gondozza.

Forrás:Reformata