A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala az állampolgárságról szóló törvény módosítását követően kialakult helyzetről tanácskozott, s ezzel kapcsolatosan fogalmazott meg állásfoglalást, melyet kora délután tárt a nyilvánosság elé. „Az SZK Nemzeti Tanácsa május 26-án módosította az állampolgársági törvényt, válaszul a Magyar Köztársaság Országgyűlésében jóváhagyott állampolgársági törvénymódosításra. A szlovák parlament által elfogadott törvény lehetővé teszi, hogy önkényesen megfosszák szlovák állampolgárságuktól azokat a személyeket, akiknek tartós kötődései vannak Szlovákiában (itt születtek, itt van a vagyonuk és az állandó lakhelyük), ők maguk pedig nem nyilvánították ki, hogy ezeket a kötődéseiket fel akarják adni. A törvénymódosítást ezért alkotmánysértőnek tartjuk, amely az SZK állampolgárainak jogai és érdekei ellen irányul – áll az SZMK nyilatkozatában. – Határozottan tiltakozunk az ellen, hogy a szlovák kormány – tekintet nélkül egy másik ország politikai vezetőivel folyó vitára, és bármilyen releváns indok nélkül – polgárainak egy csoportját, amely részt vesz az állami szellemi és anyagi javainak gyarapításában, a Szlovák Köztársaság „komoly nemzetbiztonsági kockázatává“ nyilvánítson. Úgy értékeljük ezt, mint az állam saját polgárai iránti hűtlenségének komoly jelét.
Nagyra becsüljük, hogy Ivan Gašparovič köztársasági elnök hatéves tisztségviselés után végre megemlékezett magyar nemzetiségű polgártársairól is. Üdvözöljük az SZTV-ben május 27-én elmondott beszédét, de nem csupán szavakat várunk tőle, hanem konkrét tetteket is. Elsősorban azt, hogy reagáljon végre a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának és a Csemadoknak, illetve a többi nemzeti kisebbségnek hozzá elküldött tárgyszerű javaslataira, melyek már jó néhány hete az asztalán fekszenek. Készen állunk rá, hogy ezekről a javaslatokról tárgyalásokat kezdjünk bármilyen jövendő kormányzattal is.“
– Mély sajnálatunknak adunk hangot, hogy a köztársasági elnök máris aláírta a törvényt – mondta el portálunknak Petőcz Kálmán szóvivő –, és nem küldte vissza a törvényhozásnak újbóli megfontolásra. Az idő ugyanis nem sürgeti Szlovákiát, a magyar törvény jövő januárban lép hatályba, tehát addig akár más megoldás is születhetett volna. Petőcz jelezte, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala felkéri a legfőbb ügyészt, hogy saját hatáskörben, kezdeményezőként indítson eljárást az alkotmánybíróságnál az állampolgársági törvény alkotmányosságának kivizsgálása érdekében.

Felvidék Ma