Szombaton új elnökséget választott a Magyar Koalíció Pártja 10. – rendkívüli – kongresszusa. A névsort már korábban ismertettük, most fényképpel és néhány sor ismertetővel ezt egészítjük ki az elnökség bemutatását, melybe több fiatal és új arc is került. Íme az MKP elnökségének “tablója”:

Berényi József – elnök. 43 éves, Alsószeli az otthona. Volt parlamenti képviselő, az utóbbi három évben az MKP elnökhelyettese volt. Az MKP kormányzási időszakában külügyi államtitkárként is tevékenykedett, képviselője volt az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének is.

Bárdos Gyula – az MKP Országos Tanácsának elnöke. 52 éves, volt parlamenti képviselő, pedagógus, Szencen él. 12 évig vezette az MKP-képviselők frakcióját Szlovákia parlamentjében.

Farkas Iván – Gazdaságpolitikai és régiófejlesztési alelnök. Volt parlamenti képviselő és az MKP Országos Tanácsának korábbi elnöke. 44 éves, lakhelye Muzsla.

Miklós László – mezőgazdasági és környezetvédelmi alelnök. Volt parlamenti képviselő és mezőgazdasági miniszter. 61 éves, Keszölcésen lakik.

Szigeti László – Oktatási és kulturális alelnök. Volt parlamenti képviselő és oktatási államtitkár, később miniszter. Párkányi lakos, 52 éves.

Neszméri Tünde – szociális és egészségügyi alelnök. Új arc az elnökségben, 29 éves, Dunaújfalun lakik, főleg ifjúsági szervezetekben – legutóbb az ICS – folytat aktív tevékenységet.

Őry Péter – önkormányzati és közigazgatási alelnök. Szintén új arc az elnökségben. Csallóközcsütörtök polgármestere, 38 éves.

Zsidek Veronika – elnökségi tag Pozsony megyéből. Új tag az elnökségben.

Hodosy Szabolcs – (új) elnökségi tag Nagyszombat megyéből. 26 éves (a legifjabb elnökségi tag), jogász, Dunaszerdahelyen lakik.

Ladányi Lajos – elnökségi tag Nyitra megyéből. Volt parlamenti képviselő. 51 éves, Kálazon (Zoboralja) lakik. Korábban is tagja volt az elnökségnek.

Auxt Ferenc – elnökségi tag Besztercebánya megyéből. Vállalkozó, az MKP rimaszombati járási elnöke. Új elnökségi tag. 58 éves. Rimaszombati lakos

Csúsz Péter – elnökségi tag Besztercebánya megyéből. Megyei képviselő, korábban is tagja volt az elnökségnek. 44 éves, Losoncon lakik. Szakmája: pedagógus.

Köteles László – elnökségi tag Kassa megyéből. 52 éves, Szepsiből. Volt parlamenti képviselő, a Csemadok alelnöke.

Papp Adrianna – elnökségi tag Kassa megyéből. Debrőd polgármestere, új elnökségi tag.

Az MKP Alapszabálya értelmében a párt európai parlamenti képviselői is kapnak helyet a párt elnökségében. Közös megegyezés alapján most Mészáros Alajos tagja az elnökségnek – mellette EP-képviselőtársa, Bauer Edit.

Felvidék Ma, on