A barkai búcsúnak nagy térségi jelentősége van, mondhatni Királyhelmectől Rimaszombatig, de zarándokok jönnek a közeli országokból és találkozóhelyül szolgál a szlovákiai és magyarországi klérus tagjai számára is.
Barka, a Mária-tisztelethez kötődő búcsújáróhely. A búcsújárás Valassik János plébános nevéhez kötődik, aki 1758-ban Kármelhegyi Boldogasszony társulást hozott létre. Ehhez engedélyért a budai kármelita prior-hoz folyamodott. Ezen cselekedetéért XIII. Kelemen pápa a társulat minden tagját búcsúkiváltságokban részesítette.
A zarándoklat menete a búcsús menettel kezdődik, ebben a hívek papjukkal az élen keresztet visznek, a zarándokok délidőben érkeznek a faluba, a virágokkal feldíszített templom irányába mennek.
A barkai templom főoltárképe Stock Szent Simont ábrázolja, amint a szent vállruhát – skapulárét átveszi a Szűzanyától. Az oltárkép Rómából származik, aminek legendája, hogy egy Kuchta nevezetű lucskai /szomszédos falu Barkával/ vallásos ember egyszer útra kelt, két fia Rómában tanult teológiát, a harmadik bénán otthon feküdt.
Útközben a Kármel-hegyi Szűz Mária képe előtt imádkozott, találkozott egy festővel, aki ezt a képet megfestette neki. Barkára érkezve a templom előtt hálát adott Istennek, megcsókolta a földet és eközben megszólaltak a harangok.
Itt építettek kápolnát, a képet a templomnak ajándékozta, az oltárkép felhelyezésére odaérkezett felesége a meggyógyult fiával.
Érdekességgel bír, hogy nem csak a katolikus de a református helyi lakosság családi vendéglátásaival is egybekapcsolódik.
A búcsúra Barkán minden évben július 16 -a utáni vasárnapon kerül sor, az elmúlt évben ünnepelték a 250 éves búcsújárást.
Július 17-én, szombaton volt szentmise az elhunyt társulati tagokért, magyar nyelven, Ft. Balázs Patrik, rozsnyói káplánnal , német nyelven Ft. Weiszer Attila, dobóruszkai plébánossal, szlovák nyelven, Mons. Eduard Kojnok nyug. püspökkel és JCLic. Miroslav Provazník, alsó mecenzéfi plébános igehirdetésével. A szentmise után fáklyás, gyertyás körmenet indult a Barlang-kápolnához.
Július 18-án, vasárnap volt hajnali magyarnyelvű szentmise Ft. Bize Norbert, almási tiszteletbeli esperessel, görög szertartású liturgia magyar nyelven, Mondok István horváti görög katolikus parókussal, majd reggeli szentmise magyar nyelven, Ft. Mgr. Mics Imre, hárskúti plébánossal, ünnepi szlovák szentmise Mons. Vladimír Filo rozsnyói megyéspüspökkel, végül ünnepi befejező szentmise magyar nyelven Mons. Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsekkel, valamint a jelenlévő püspökökkel, apátokkal, áldozópapokkal. A szentmise után az új társulati tagok és a skapulárék megáldására került sor.

Felvidek Ma, sze