A Magyar Koalíció Pártja nem ért egyet Jozef Mihál szociális miniszter azon szándékával, miszerint a kormányprogramban rögzíteni kellene a nyugdíjbiztosítás második pillérébe irányuló járulékok arányának csökkentését, és az így megtakarított pénzeszközöket egy átmeneti időszakra átcsoportosítani a Szociális Biztosítóba. Az MKP nem ért egyet az I. és II. nyugdíjpillér kiegyensúlyozott járulékarányának megváltoztatásával. A kormánypártok egyikének sem tartalmazta a választási programja a I. és II. nyugdíjpillér kiegyensúlyozott járulékarányának megváltoztatását, ellenkezőleg: a kormánykoalíció pártjai egyhangúlag a nyugdíjpénztárak takarékossági rendszerének megerősítése mellett tették le a voksukat. Az elmúlt kormányzási időszakban Robert Fico kormánya folyamatosan támadta a II. nyugdíjpillért, de ilyen radikális lépéshez nem folyamadott.
Bárminemű rendszerbeli változás, amely a II. nyugdíjpillér meggyengüléséhez vezetne, hosszú távra megingatná a magán nyugdíjpénztárak nyugdíj-takarékossági rendszerét. A nyugdíjpénztárak több mint egymillió kliensének sértené ez az érdekeit, aminek következtében csökkenne az emberek magán nyugdíjpénztárakba és a 2. nyugdíjpillérbe vetett bizalma, összeomolhatna a nyugdíjtakarékossági rendszer, és végeredményben a nyugdíjpénztárak klienseinek érezhetően alacsonyabb nyugdíját eredményezné.
A Magyar Koalíció Pártja érti, hogy a szociális miniszter igyekszik különböző erélyes rendeletekkel orvosolni az I. nyugdíjpillér helyzetét, de ez semmi esetre sem történhet a II. nyugdíjpillérben takarékoskodók kárára. Mihamarabb meg kell kezdeni a nyugdíjbiztosítás I. pillérének megreformálását. Javasoljuk a Szociális Biztosító gazdálkodásának hatékonyabbá tételét, ezen a téren még jelentős tartalékok vannak. Javasoljuk továbbá az I. nyugdíjpillér nyugdíjbiztosításának egységesítését, a karhatalmi erők alkalmazottai nyugdíjbiztosításának a Szociális Biztosítóba való integrálásával.

Farkas Iván,
az MKP gazdasági és régiófejlesztési alelnöke