Az Ökumenikus Lelkigondozói Szolgálat és a Szlovák- és Cseh Politikai Foglyok Szövetségének szervezésében rendhagyó alkalomra került sor július első szombatján a Garamszentgyörgyön és Zselízen megrendezett
emlékünnepségen.
Erről küldött beszámolót Antala Éva nagyölvedi lelkipásztor a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház börtönmissziójának a vezetője a Reformata honlap számára. Az alkalom a garamszentgyörgyi evangélikus templomban kezdődött
hálaadó istentisztelettel, amelyen Jaroslav Balocký evangélikus
lelkész-alezredes hirdette Isten Igéjét. A megjelentekhez Ján
Ondrejčin és Ján Čermák evangélikus-, valamint Antala Éva református lelkészek is szóltak.

Az istentiszteleti alkalmon részt vettek a pár évtizeddel ezelőtt a
Zselíz-Nagypusztai Büntetés-végrehajtási Intézetben raboskodó
politikai elítéltek és hozzátartozóik. Már csak néhányan élnek közülük
Csehországban és Szlovákiában, de mégis erejüket, fáradságukat nem kímélve vállalták a hosszú utat, hogy egy napot együtt töltsenek
imádkozva, emlékezve azokkal, akikkel hosszú esztendőket töltöttek
együtt a rácsok mögött. Megdöbbentő volt tapasztalni, hogy milyen
hittel tudták végigélni a “zöld pokol”-nak nevezett munkatábort, ahova
családjaiktól távol, hitük miatt hurcolták el őket. Az intézet az
elmúlt politikai rendszerben a női politika foglyok legszigorúbb
munkatáborának számított. Az egykori rabok emlékezéseikben bizonyságot tettek arról, hogy csak az Istenbe vetett reménység tartotta őket, amikor kicsiny gyermekeket hagytak otthon és hosszú évek múltán is a Megváltó Krisztusuknak adnak hálát ezért a próbatételért is. Szívükben nincs harag, csak megbocsátás. Ezt táplálják gyermekeik, hozzátartozóik szívébe is, akik elkísérték őket erre az emlékezésre.

Az alkalom a Zselízi Büntetés-végrehajtási Intézetben folytatódott,
ahol a résztvevők az emlékezés koszorúit helyezték el azon
fogolytársaik emlékére, akik nem élhették meg a közös találkozást. Az
intézetben a helyi parancsnok köszöntötte a megjelenteket, majd a
politikai foglyok szövetségeinek cseh-és szlovák vezetői emlékeztek a
börtönben eltöltött évekre.

Reformata