Hitoktatók, bibliakör-vezetők és pedagógusok számára ősszel harmincöt órás szeminárium indul Martoson a Reménység Magjai Alapítvány (ReMa) felekezetközi magyarországi keresztyén misszió jóvoltából.
Az alapítvány élményalapú, az érzelmi intelligenciát is fejlesztő oktatási-nevelési programokkal foglalkozik, s ezek által készíti fel a tanfolyamok résztvevőit a helyi gyülekezetek, közösségek, a gyermekek és a családok hatékony szolgálatára. Segíteni szeretné a szülőket és a tanítókat abban, hogy nevelői tevékenységük az egész személyiséget érintse, az értelemhez is szóljon, de az érzelmeket, tapasztalatokat is felhasználva a gyerekek mindennapi élethelyzeteiben a kihívások alkotó megoldásához vezessen.

Az első szemeszter témái
– A gyermekszolgálat alapteológiája, Az érzelmi intelligencia és annak fejlesztése, A megtapasztaláson alapuló tanítás, Fejlesztő oktatási modell.
– A gyerekek karaktere, jellemzője különböző korosztályok szerint; A gyermekóra felépítése – Óracél, központi igazság; Horog; A bibliai lecke megtervezése, a bibliai történet felépítése; Aranymondás-tanítás; Bibliai játékok, ismétlő játékok; A bibliai tanítás eszközei; Énektanítás.
– Hogyan lehetsz kreatív tanító?; Fegyelmezés; Hatékony történetmondás.
– Hogyan ismertessük meg a gyermekekkel a megváltás üzenetét?

A képzés időpontjai:
2010. szeptember 25.; október 9.; november 6.; december 4.; 2011. január 8. (v. 22.).
A képzés szombatonként 9 órától 16 óráig tart.

Részvételi díj: 100 euró vagy 25 000 forint/fő, amely a jegyzetek árát is tartalmazza. Lehetőség van írásban részletfizetést és költség-hozzájárulást igényelni, nehogy valaki anyagi nehézségek miatt ne tudjon a tanfolyamon részt venni.

Kapcsolattartó: Szénási Lilla, tel.: 0907/101 465 vagy a martosi lelkészi hivatal telefonszámán: 035/76 84 147; e-mail: szenasililla@gmail.com

Helyszín: a Martosi Református Egyházi Alapiskola (a református templom mellett).

Az érdeklődők legkésőbb 2010. szeptember 5-ig a rema@remaalapitvany.hu e-mail címre küldjék el az adataikat (név, cím, e-mail, telefon, gyülekezet), illetve egy motivációs levelet arról, hogy miért szeretne részt venni a képzésen. A jelentkezőknek csatolniuk kell lelkészi ajánlást és egy nyilatkozatot is arról, hogy vállalja a tanfolyam részvételi feltételeit (aktívan részt vesz a képzés hat alkalmán, elkészíti a házi feladatokat).

A részvételi díjat 2010. szeptember 15-ig kell elküldeni Szénási Lilla lelkipásztor lakcímére (Cím: Református Lelkészi Hivatal, Kostolná 141, 946 61 Martovce) – az üzenet részbe (správa pre adresáta) kérik feltüntetni a ReMa megjelölést.

Reformata