(Fényképgalériával) 2010. július 23-24-én engesztelő virrasztással imádkoztunk a zselizi Szent Jakab templomban a felvidéki magyar katolikusokért, amit július 25-én ünnepi szentmisével koronáztunk meg Szent Jakab éve alkalmából.

Megtelt a zselizi templom a helyi és környékbeli hívekkel,hogy kitartóan együtt imádkozzunk és hallgassuk Krisztus tanítását a megjelent lelkiatyák által.
A betegek és idősek gyóntatása után értük felajánlott szentmisét mutatott be Ft. Dobai Sándor atya, beneluxi magyar főlelkész úr itteni paptársaival együtt.A prédikáció tanítása a Jézusi példabeszéd magyarázata volt.“Jézus az igazi szőlőtő,az Atya a szőlőműves és mi vagyunk a szőlővessző.Az Atya azáltal dicsőül meg,ha jó termést hozunk.Ami terem,az Atya megtisztítja,hogy még jobb termést hozzon.Maradjatok énbennem és én is bennetek maradok.“Biztató szavak:“Bármit kértek,megkapjátok“.Saját életútja is bizonyítéka annak,hogyha kitartunk,tanítványai leszünk az Atyának.Őt is a Gondviselő Atya kísérte végig pályáján és minden veszélyen átsegítette.9 évesen árva maradt,17 évesen fogságba esett,majd idegenbe került.A Jó Isten a tenyerén hordott – mondotta,mert idegenben folytatva tanulmányait a szemináriumban 1952-ben pappá szentelték, és a Belgiumban letelepedett magyarok lelkésze lett,akik kb.6000-en voltak.Sokat segített nekik:lakás,élelem,munka…
Most 5 egyházmegyében végzi papi szolgálatát.Számára fontos a kapcsolatok építése.Soha nem tagadta meg magyarságát és híveit.1974-ben jöhetett vissza Magyarországra,azóta rendszeresen hazajár és misézik nálunk,Felvidéken is.“Keressétek Isten országát,a többi megadatik nektek“ – ez a Jézusi mondás vezérelte őt.
Az éjszakai virrasztás Szentségimádással folytatódott,imádkoztunk az egyházközösségekért,családokért,házastársakért.Ezt az éjféli szentmise követte,benne a házassági fogadalom megújitásával,amit Ft. Dobrovodsky Péter káplán úr celebrált és prédikációjában a szeretetről,hitről,önfeláldozásról szólt.
Az éjfél utáni szünet felfrissitett mindannyiunkat ,és Mária által Krisztushoz,elimádkoztuk a Mária Légió imáit.A kora hajnali órákban imádkoztunk Jézus Szívéhez,majd olvasmányos imaóra következett a reggeli dicsérettel,amit a zsolozsmából végeztünk.Reggel 5 órakor volt a virrasztást záró szentmise a Magyarok Nagyasszonyáról,egybekötve a keresztségi fogadalom megújitásával.
Kicsit álmosan,de lelkiekben feltöltődve indultunk haza családjainkhoz a még bennünk lévő szeretet építésének továbbadásával.
Július 25-én,vasárnap az ünnepet záró szentmise előtt elvégeztük a Rózsafüzér imádságot,majd meghallgattuk Ft. Farkas Zsolt lelkiatya előadását a „Lehet-e szent egy politikus“ címmel.A szentekben példaképeket látunk és vannak politikusok is,akik szentekké váltak.Pl.Szent István az első és IV.Boldog Károly az utolsó magyar királyok.Nem volt közömbös számukra,hogy milyen lesz az ország sorsa.Szent István ezért írta meg Intelmeit.Szereti Istent és az embertársakat és minden a Tizparancs szerint történt.Király,aki kormányoz.IV.Károlynak kevés lehetősége volt,hogy megtartsa Szent István irányát,de minden fontos döntését az imádság által hozta meg.Egy király kötelessége a béke helyreállitása,a jó politikus atyaként foglalkozik gyermekeivel,s ha az atya követi Jézus Krisztus tanítását,akkor jó vezető.Nehéz ezt a hivatást gyakorolni.Politika,szolgálat…Istent és az embereket.Igy lesz igazi ministráns és így lesz igazi miniszter.Számítsunk a megpróbáltatásokkal,szenvedéssel.Krisztus is azért jött a világra,hogy szenvedjen és szolgálja az Urat.Tehát politikus is lehet szent,amennyiben Krisztus nevében vezeti híveit.
A záró ünnepi szentmisét Ft. Dr.Székely János,Komárom-Esztergom megyei püspök úr celebrálta.Szentbeszéde a vértanúságról,Krisztus követéséről,önátadásunkról szóló tanítás volt.Az önátadás ott rejtőzik az Oltáriszentségben is.A pap nemcsak a kenyeret és bort ajánlja fel,hanem önmagát is.Az Atya mindent odaad a Fiúnak,aki mindent befogad.Krisztust követni azt jelenti,hogy megtanuljunk nyomába szegődni,életünket is odaadni.Nagyon meghatott mindannyiunkat az a kis tanulságos mese,amit elmondott egy kisgyermekről,akinek a szívében megyszólalt egy gyönyörű dallam.Elvitte az Úr lábához,aki megajándékozta őt a Szeretettel.Az ember érlelődött és a dallam változott a szívében.Újra elvitte az Úristenhez,aki most megajándékozta őt a szenvedéssel.A dallamba belekerült egy szomorú hang,de lassan legyőzte és ismét elvitte az Úristennek.Az Isten még egy ajándékot adott neki,a magányosságot.Ezen is átküzdötte magát az ember és a dallam változott.Mi is a Szeretet dallamát tanuljuk egész életünkben.Igy tanulunk a házasságban is a Szeretet útján járni.A házasság a kereszt titkához vezet.A Szeretet megkoronáz,de keresztre is feszít.Szeretni annyit jelent,mint a másikat szolgálni,meghalni önmagamnak.A pap is áldozat.Ütések,köpések,töviskoszorú…a szeretet sebeit viselik.Tudjunk nagylelkűek lenni a szeretetben.
A szentmise után a lelkiatyák agapéra gyűltek össze a plébánián és a kellemes beszélgetés után mindenki folytatta Isten által kijelölt útját,ki hívei,ki családja körében.
Köszönet Galgóczi Rudolf esperes úrnak az áldozatos munkájáért és a Jakab Napok szervezéséért,amit városunk polgármesteri hivatala és önkormányzata támogatott.

Az ünnepségről készült fényképek megtekinthetőek a Pázmaneum Fotóalbumában.

Felvidék Ma, Belák Klára