Jézus lábainál elcsendesedni, megújulni, hitben megerősödni vágyókat hívogatják a szervezők a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház nyolcadik országos csendeshetére, amelyre augusztus 2.-8. között kerül sor . A komáromi és a bősi gyülekezet szervezésében megvalósuló alkalomnak a Tahi Sion hegye konferenciatelep ad otthont, a Pilis-Visegrádi hegységben (Tahitótfalu).
Az Apostoli hitvallásról – Atya, Fiú, Szentlélek kapcsolatáról Pólya Katalin a komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Kar Rendszeres Teológiai Tanszék óraadó tanára enciklopédia tanszékének előadója, a gyülekezeti tagok és a presbiterek szerepéről, valamint a gyülekezetépítésről a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói előadója Szeverényi János lelkipásztor tart előadást a délelőtti foglalkozások alkalmával. Lehetőség lesz a váci börtön meglátogatására is Csuka Tamásné, a Magyar Református Börtönmisszió lelkipásztorának a jóvoltából, aki börtönlelkészként szolgál az ottani fegyintézetben.

A csendeshéten áhítatot tart Oros Csaba bősi és Fazekasné Tamás Zsuzsanna komáromi lelkipásztorok, valamint Fazekas László a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke. Az esti közös együttlét alkalmával Szarka Miklós református lelkész, családterapeuta előadásában a család szerepéről szól gyülekezetépítésben és elhangzik el bizonyságtétel is. Az utolsó nap estéje közös tábortűzzel zárul a Wolf-Élet Magyarország Alapítvány közreműködésével.
Az eddigi alkalmakhoz hasonlóan, a délelőtti Istenre figyelés mellett lehetőség lesz a családdal való pihenésre, túrázásra és szabad tevékenységre. A délelőtti alkalmakkal párhuzamosan gyermekfoglalkozások is lesznek. A délutáni fakultatív előadásokon szó lesz az okkultizmusról, a szenvedélybetegségekről és az élő Isten mellett való bizonyságtétel szükségességéről is. A csendeshét iránt érdeklődők július 28-ig jelentkezhetnek Oros Csaba bősi lelkipásztornál a 0905 451 510-es telefonszámon, valamint elektronikus úton a csendeshet@gmail.com címen.

Reformata