A dunaszerdahelyi gyülekezet a nyár utolsó napjait kihasználva négy napos konfirmandus tábort szervezett a fiatalok számára. A tábor helyszíne az alistáli gyülekezeti otthon. A szerda este kezdődött és szombat délutánig tartó együttlét témája az imádság.
A dunaszerdahelyi református gyülekezet az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is megszervezte a 13-17 éves korosztályú fiataljai számára a konfirmandus tábort. Az egyházközség mellett működő Kálvin Polgári Társulás anyagi támogatásával immár hatodik alkalommal megvalósuló közös együttlét elsődleges célja Görözdi Zsolt lelkipásztor, a tábor vezetője szerint az, hogy a fiatalok a konfirmáció után is a gyülekezetben maradjanak. Tapasztalata szerint ugyanis a tizennégy éves korban lekonfirmáltak fokozatosan elmaradoznak a gyülekezetből, mintha úgy éreznék több tudást már nem szerezhetnek itt. Ezt a folyamatot szeretnék megállítani olyan együttlétekkel, hogy a 15-17 fiatal továbbra is szükségét érezze a gyülekezeti közösségnek.
A konfirmandus tábor huszonkét résztvevője többségében dunaszerdahelyi, de más gyülekezetekből is érkeztek fiatalok, úgy mint Felsőpatonyból, Farnadról, Zselízről, Nagysallóról, de a helyszínt biztosító alistáli gyülekezet konfirmandusai is bekapcsolódnak a tábor életébe. A tábort azonban nemcsak a már konfirmáltak számára szervezte meg a dunaszerdahelyi egyházközség, hanem azoknak is, akik még csak most kezdték el a konfirmációra való felkészülést.
A tábor központi témája az imádság és a Miatyánknak a magyarázata. A négy nap alatt lesznek áhítatok, filmvetítések, közös beszélgetések, de a résztvevők megtapasztalhatják azt is, hogy milyen a láthatatlan színház. Előadást tart Varga László lakszakállasi és Vámos Béla felsőpatonyi lelkipásztor.
A dunaszerdahelyi gyülekezet által szervezett konfirmandus tábor szombat délután zárul.

Reformata