Egy évvel ezelőtt, szeptember elsején Dunaszerdahelyen tartotta a szlovákiai magyarság eddigi legnagyobb tiltakozó megmozdulását. Csúsz Péter, az MKP Országos Elnökségének tagja, aki az egy évvel ezelőtti rendezvény “házigazda-szónoka” volt, ma ismét felhívta a figyelmet a tavaly megfogalmazott elvárások máig érvényes aktualitására.

“Több ezren nyelvhasználati jogainkért és a szlovák államnyelvtörvény módosítása ellen tiltakoztunk, amely nem tartja megfelelő tiszteletben a többnyelvűség értékét, mivel a kisebbségi nyelvhasználatot több tekintetben is hátrányosan érinti, és gyakorlati nehézségeket támasztva aránytalan terhet ró a kisebbségi nyelvhasználókra. Az államnyelv védelme és támogatása érdekében módosított jogszabályával a szlovák törvényhozás számos alapjogot megsértett, amelyek védelmére nemzetközi jogi kötelezettségeket vállalt.
A megmozdulás fő szervezőjeként a Magyar Koalíció Pártja elvárja a kormánykoalíció pártjaitól, hogy ígéretüket betartva a törvénymódosítás megfeleljen azoknak a módosító javaslatainknak, amelyeket a törvény 2009-es évi elfogadásakor megfogalmaztunk, s amelyek megszüntetik a törvény magánéletet, a szólásszabadságot, a szerzői jogokat és a kisebbségi közösségek jogait korlátozó intézkedéseit és egyértelműen kimondják, hogy a kisebbségi nyelvi jogok kérdésében a kisebbségi nyelvek használatára vonatkozó törvény élvez elsőbbséget.

Emellett fontosnak tartjuk, hogy megoldódjanak azok a továbbra is nyitott kérdések, amelyeket a tavalyi szeptember 1-jei nagygyűlés nyilatkozatában is megfogalmaztunk, mégpedig hogy Szlovákia fogadja el az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának azon ajánlásait, amelyek a kisebbségi nyelvhasználati jogok bővítését szorgalmazzák, hogy készüljön el egy átfogó nemzetiségi törvény, az EBESZ kisebbségi főbiztosa ajánlásának megfelelően, valamint igazságot és kártérítést követelünk Malina Hedvignek és a Dunaszerdahelyen megvert, ártatlan szurkolóknak” – áll Csúsz Péter, az MKP Országos Elnöksége tagjának nyilatkozatában.

Felvidék Ma