(Videóval) A szlovákiai magyarság azt várja a pozsonyi kormánytól, hogy minél előbb módosítsa azokat a jogszabályokat, amelyek hátrányosan érintik a kisebbségeket. Ezt Bárdos Gyula, a Magyar Koalíció Pártja Országos Tanácsának elnöke mondta az ipolysági Szent István-napi ünnepségen.

A hagyományokhoz híven idén is zenés előadással emlékezett Ipolyság Szent István királyra. A Csemadok, az MKP, illetve ennek ifjúsági szervezete és a civil csoportosulások a városháza nagytermébe hívták az ünneplőket.

– Fontosnak érezzük itt, Ipolyságon, hogy megmaradjunk magyaroknak. Ennek az egyik legjobb lehetősége, hogy közösségformáló napokat szervezzünk. Ennek az egyik része a Szent István-napok, mely segít megőrizni magyarságunkat itt a Felvidéken, az Ipolyságon – mondta Mészáros Attila szervező.

– Annyira evidens, annyira kézenfekvő, hogy mi is ünnepeljük. Mi is magyarok vagyunk, a magyar nemzet része. Úgyhogy szerintem nincs semmi különbség az anyaországbeli magyarok és közöttünk. Legalábbis én így élem meg.

Bárdos Gyula Szent István fiához írt intelmeit idézte: – Mert az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő. Ennél fogva megparancsolom neked fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsd és tiszteletben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak. Tudom, mélyen tisztelt hölgyeim és uraim, kedves jelenlevők, hogy államalapító királyunk intelmei közül ez utóbbit tagadják a legtöbben a velünk együtt élő többségi nemzet tagjai közül azok, akik hangoskodva törvényt fogadtak el anyanyelvünk betiltására, és korlátokat állítottak nemzeti kultúránk és sajátosságaink fejlesztésének – hangoztatta az MKP elnöke.

A politikus szerint joggal várhatja el a szlovákiai magyarság, hogy Szlovákia új kormánya minél előbb megszüntesse a kisebbségeket negatívan érintő törvényeket.

**

Duna TV, Felvidék Ma