Farkas Iván, az MKP gazdasági és régiófejlesztési alelnöke mai sajtóközleményében tudatja, a Magyar Koalíció Pártja megdöbbenéssel vette tudomásul, hogy a pénzügyminiszter és a szociális miniszter a közvetlen adóterhek és járulékok látens megemelésére készül az adótörvénybe foglalt kivételek eltörlésével és a járulékok kivetési alapja felső határának növelésével.
“Ezek az intézkedések felettébb hátrányosan érintenék a polgárok nagy részét, a munkavállalókat csakúgy, mint az iparosokat és a vállalkozókat. Hátrányosan érintenék azokat, akik életbiztosítást kötöttek vagy nyugdíj-kiegészítésre takarékoskodnak, s ezek összegét eddig leírták adóalapjukból. Meglepő módon a leírás megszüntetését vették tervbe, miközben az iparosok átalánykiadásait a felére csökkentenék.
Legérzékenyebben azonban az alacsony keresetűeket érintik majd az intézkedések, hiszen a szerződéses munkaviszonyban lévők és azok munkáltatói a tervek szerint járulékokat kötelesek majd fizetni. Tervbe vették ugyanis az illetékesek, hogy minden adóköteles jövedelemből járulékokat is kell majd fizetni. Ezzel ellentétben a leggazdagabbakat nem érintik majd keményen az intézkedések, mert jövedelmük nagy részét a kereskedelmi társaság nyereségéből való részesedés képezheti majd, amelyeket meglepő módon nem kívánnak járulékokkal megterhelni. Kérdés, hogy miért nem veszik tervbe az osztalékok (dividendumok) megadóztatását és miért nem vetnek ki rájuk járulékokat? Ez sokkal többet hozhatna a pénzügyminisztérium „konyhájára“.
Az ingatlaneladás bevételének megadóztatása az ingatlanárak azonnali, ugrásszerű emelkedését vonhatja maga után.
Az adóterhek és a járulékok megemelésének, illetve kiszélesítésének terve azért meglepő, mert a kormánykoalíciót alkotó pártok a választások előtt a választópolgároknak azt ígérték, hogy kormányra kerülésük esetén fokozatosan csökkentik majd a járulékokat, és nem fogják megemelni az adóterheket, miközben tisztában voltak az államháztartás állapotával. Azt ígérték, hogy a közkiadások lefaragásával, fokozott takarékoskodással próbálják majd elérni az államháztartás egyensúlyát. Terveik ennek ellenkezőjéről tanúskodnak.
Az adóterhek és járulékok megemelésének, illetve kiszélesítésének terve ezen felül szociálisan igazságtalan, mert a szándék általános („minden adóköteles jövedelemből elvonásokat is kell majd fizetni“), e mögött azonban tetten érhető, hogy a megterhelés lényegében a szegényeket, a bérből, fizetésből élőket, a középréteget, a kisvállalkozókat, és a kisiparosokat érintené, viszont a gazdagokat, részvényeseket, iparmágnásokat kevésbé.
Ezért elutasítjuk az adóterhek és járulékok ilyen módon történő megemelését és kiszélesítését, mert káros, szelektív és szociálisan igazságtalan” – hangsúlyozta Farkas Iván.

Forrás: www.mkp.sk