Ünnepi konferenciát rendez 2010. szeptember 2-án a szlovákiai magyar szakképzés helyzetéről a hidaskürti magán szakközépiskola. A konferencia ünnepi jellegét az adja, hogy az egykori Csehszlovákia első magániskolája ezen a napon ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. Az alapítók Cservenka János és neje, Cservenka Zsuzsanna, akik egyben a rendezvény házigazdái, a rendezvény fővédnöke Dr. Hoffmann Rózsa, a Magyar Köztársaság oktatásért felelős államtitkára.

Az intézmény honlapján bemutatkozásul az iskola története olvasható, melyben többek ez áll: “A Középfokú Magán Szaktanintézet 1990. szeptember 1-jén – az akkori Csehszlovákia első magániskolájaként – kezdte meg működését. Az alapító, Cservenka János ismerte a szlovákiai magyar szakképzés minden hibáját és erényét, s célul tűzte ki egy kellemes légkörű, naprakész ismereteket közvetítő, igényes szakiskola megvalósítását.
Az első tanévben mindössze 36 diák ült a padsorokban, de mindannyian lelkesen fogadták az új szellemű módszereket és a nyitott, odafigyelő, türelmes tanárokat, szakoktatókat. A módszerek sikeresnek bizonyultak, hiszen a következő felvételi vizsgára már 502 tanuló jelentkezett, s ez a rendkívül magas létszám szükségessé tette a további lépéseket. 1991 tavaszán megkezdődött, s öt hónap alatt befejeződött az új iskola építése /az első tanévben a hidaskürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola napközi otthonában folyt a tanítás, amit ezúton is köszönünk/. Emellett indokolttá vált egy felvidéki magániskola – hálózat kiépítése, melynek részeként 1991-ben megalakult a gútai, a nyékvárkonyi és a nagymegyeri, 1996-ban a szőgyéni és 2001-ben a bátorkeszi magániskola. A nagymegyeri és a bátorkeszi iskolák máig a hidaskürti KMSZI és MKA kihelyezett részlegeként működnek, a többi iskola – az alapító kérésének eleget téve – önállósodott.

A diákok látókörének szélesítése érdekében az iskola 1991-ben felvette a kapcsolatot a keszthelyi Asbóth Sándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium vezetőségével és diákjaival, majd 1996-ban kiépítette a kapcsolatot a kisbéri Bánki Donát Szakképző Iskolával. Mindkét iskolával máig gyümölcsöző a viszony, kölcsönös látogatások, közös ünnepségek, versenyek, kirándulások valósulnak meg.

1996-ban Hidaskürt főterén, egy átépített, felújított épületben kapott helyet az iskola Szakoktatási Központja. Itt működik a fodrász-, a kozmetikai, az asztalos-, az autószerelő- és a cukrászműhely. Valamennyi tanműhely korszerűen berendezett, és évek óta sikeresen működik.

1999-ben önálló iskolává vált a Magán Kereskedelmi Akadémia, amely addig a párkányi Magán Kereskedelmi Akadémia kihelyezett részlegeként működött.

A 2000/2001-es tanév hatalmas változást jelentett az iskola életében. A hátrányos helyzetű diákokra való tekintettel az iskola megszüntette a tandíjat. A komoly anyagi kiesést a vezetés átgondolt gazdálkodással és alapítványi támogatásokkal pótolta.

A következő tanévben egy átépített, rendezett Szakoktatási Központ várta a tanulókat. Az asztalosműhely egy tágas, modern gépekkel, műszerekkel felszerelt helyiségbe költözött, és további szaktantermek és szociális helyiségek lettek kialakítva.

2004 szeptemberében megvalósult az iskolaépület bővítését, komfortosabbá tételét célzó projekt: megépült a hatalmas tornacsarnok, megkezdte működését az étterem és a tankonyha, kialakításra került egy előadóterem, egy könyvtár és olvasóterem, egy nyelvi tanterem és egy további klubhelyiség.

2008 nyarán az eredeti, 18 éves iskolaépület került felújításra – ablakcsere, hőszigetelés, külső és belső festés, valamint a fürdőszobák felújítása történt meg. Az épület energiatakarékosabbá és rendezettebbé vált, a tantermek pedig kifejezetten esztétikussá, kellemessé váltak.

A 2008/2009-es tanévben módszertani téren is újítások történtek. Évek óta keressük azokat a módszereket, amelyek segítségévek motiváltabbá tehetők a diákok, valamint sikeresebbé válhat a tanulási folyamat. Folyamatosan próbálkozunk csoportos tanítási technikákkal, különböző foglalkozásokkal, ebben az évben pedig két interaktív tábla segítségével igyekszünk szemléletesebbé tenni a tanítási órákat. Az előadótermet úgy alakítottuk át, hogy alkalmassá vált vetítésre és előadások megtartására /projektor is rendelkezésre áll/, csoportos foglalkozásra /4 laptop internet-csatlakozással segíti a csoportmunkát/, az egyik interaktív tábla is ide került, és a kommunikációs tréningek során szintén ideálisan használható.

Ez a tanév iskolánk további bővülését is magával hozta, ugyanis Nagykaposon /Kelet-Szlovákia/ pillanatnyilag 67 diák tanul az új kihelyezett részlegen. A diákok egyelőre öt területen képezhetik magukat /hotel akadémia, kereskedelmi akadémia, kozmetika, autószerelő és fodrász/, de a jövőben tovább bővítjük a kínálatot. “

A 2010/2011-es tanév ezzel a jubeliumi rendezvénnyel kezdődik 2010. szeptember 2-án (csütörtökön) :

Helyszín: A hidaskürti MSZKI előadóterme

Program: 10.00 – 10.30 Regisztráció

10.30 – 10.35 Köszöntő

10.35 – 10.55 A hidaskürti magániskola genezise, jelene és jövője
Cservenka János iskolaalapító

10.55 – 11.15 A felvidéki magyarság gazdasági helyzete, és annak javulását befolyásoló tényezők
Duray Miklós, politológus

11.15 – 11.35 Kihívások a magyar oktatási térben, fókuszálva Felvidékre
Csete Őrs, az Apáczai KA igazgatója

11.35 – 11.55 Az ezredforduló szakképzése, elmúlt 20 év tanulságai
Dr. Setényi János oktatáskutató

11.55 – 12.05 Rákóczi Szövetség és az általa támogatott célalapok célkitűzései
Dr. Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke

12.05 – 12.20 Minőségi oktatással a régiónk fejlesztéséért
Pék László, az SZMPSZ elnöke

12.20 – 12.35 A szlovákiai magyar közoktatás – helyzetelemzés és kitörési pontok
Ádám Zita, az SZMPSZ alelnöke

12.35 – 12.50 Kérdések és hozzászólások

13.00 – 13.15 Visszatekintés az elmúlt 20 évre
Berényi Renáta, az MSZKI nagymegyeri igazgatója

13.20 – Állófogadás

Felvidék Ma