… Igaz, csupán azért, mert idegen nyelvként a cseh nyelv ismeretét is mérik és elismerik a szlovák hatóságok, amelyek csupán 2009 szeptemberében, az államnyelvtörvény utolsó módosításakor keresztelték át „közeli, általánosan érthető nyelvre“ az addig második hivatalos nyelvként elismert cseh nyelvet. A lakosság 44,3 százaléka vallja büszkén a cseh nyelv mint idegen nyelv alapos ismeretét, s ezzel harmadik helyen áll idegennyelv-tudásban az unióban Szlovákia.

Jobbak csupán a lettek, akiknek 54,7 százaléka tud kiválóan oroszul (merthogy húsz éve még lett iskolák nem is léteztek), valamint a szlovénok, akiknek 45,4 százaléka bírja kiváló szinten az angol nyelvet. A csehek, a franciák, a magyarok, a románok, a lengyelek, az olaszok, a bolgárok és britek nyelvtudás tekintetében az utolsó harmadban kullognak. Igaz, Csehországban a szlovák nyelvet nem tüntethetik fel beszélt idegen nyelvként a lakosok. Romániában a lakosság 75 százaléka vallotta be, hogy nem beszél idegen nyelvet, Magyarországon 74,8 százalék, Portugáliában 51,3 százalék.
Az EU általános iskoláinak 76, középiskoláinak 83 százalékában oktatnak idegen nyelvet, Szlovákiában csupán az alapiskolák 45 százalékában, s ez a középiskolák esetében 98 százalékra emelkedik. Itt is az angolt tanulják a legtöbben, a második helyen a német nyelv áll. (Igaz, ezekkel nem tudna dobogóra kerülni az ország az EU-statisztikában.) Angol nyelvet minden svéd iskolában tanítanak, de szinte minden olasz vagy spanyol oktatási intézményben is.

Felvidék Ma