Ünnepi istentisztelet keretében iktatták be hivatalába a Harmacon tizenkét éve szolgáló Szőkéné Orémus Zsuzsanna lelkipásztort. Ebből az alkalomból az igehirdetési szolgálatot Fazekas László püspök végezte. Az ünnepségen mintegy százhatvanan vettek részt, a helybelieken kívül a gömöri egyházmegye más gyülekezeteiből is. A községben utoljára hetvenhét évvel ezelőtt, 1933 őszén került sor ilyen eseményre.
Szőkéné Orémus Zsuzsanna a sárospataki teológia elvégzése után 1996-ban két évig püspöki segédlelkészként szolgált Hanva, Lénártfalva, Csíz és Runya gyülekezeteiben. 1998. októberében új szolgálati helyként a már három éve megüresedett Harmacot bízták rá. Azóta töretlenül végzi feladatát az alig négyszáz lakosú településen. A gyülekezet presbitériuma 2009 tavaszán hívta meg a náluk szolgáló lelkipásztort a gyülekezet élére. A választói közgyűlésre végül az idén tavasszal került sor, melynek eredménye megerősítette a korábbi meghívást.

Az ünnepi istentiszteleten Fazekas László püspök szolgált a 2Tim 4:1-5 alapján. Prédikációjában kiemelte, hogy amikor Pál apostol fiatalabb munkatársát Timóteust küldte szolgálatba, akkor szívére kötötte: mindenkor hűséggel végezze a rábízottakat, mert az eljövendő Jézus Krisztus az ő követőitől hűségüket és szolgálatukat kéri számon. A püspök kihangsúlyozta, hogy mindazt, amit a lelkipásztor gyermekségétől fogva tanult, tartsa is meg a következő ige alapján. “Hirdesd az igét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással… De te józan légy mindenekben.” A püspök igehirdetése után a megválasztott lelkipásztort Nagy Ákos Róbert gömöri esperes iktatta be hivatalába. Szőkéné Orémus Zsuzsanna igehirdetésének alapigéjéül a Lukács 24:15,29 versei szolgáltak. Az emmausi tanítványok kapcsán arról szól, hogy a gyülekezet is elérkezett egy fontos állomásához, hiszen mától fogva egy saját, hivatalosan beiktatott lelkésszel rendelkezik. “Egy célért küzdve indulunk tovább közösen. S mi más lehetne fontosabb számunkra, minthogy az Élet Ura, Jézus Krisztus legyen velünk továbbra is. Ő vezesse a mi testvéri közösségünket. Ő erősítsen és vigasztaljon, Ő adjon lelki békességet és az Ő áldása kísérjen továbbra is életünk útján” – üzente igehirdetésében az ünneplő gyülekezetnek.

Szőkéné Orémus Zsuzsanna lelkipásztort beiktatása alkalmából többek között a harmaciak két testvérgyülekezetének lelkipásztorai is köszöntötték. Bódi Noémi a gagybátori, Ablonczy Gábor a magyarországi dunavecseiek nevében. Az ünnepségen a Gömöri Egyházmegye Lelkészkórusa és a harmaci női énekkar közösen a zádorházai és rimaszécsiekkel egy-egy énekkel szolgált.

Reformata